Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht om een aantal stappen te doorlopen om te komen tot duurzame werkhervatting van een (deels) arbeidsongeschikte medewerker. Zo is er, bij langdurig verzuim of specifieke beperkingen die het onmogelijk maken om terug te kunnen keren naar een bepaalde functie, de verplichting om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.


Hoe pakken wij dit aan?


Om tot een onafhankelijk en objectief onderzoek te komen vindt er altijd een gesprek met de werkgever en werknemer plaats en kan er een bezoek gebracht worden aan de werkplek. 


De rapportage die volgt op het arbeidsdeskundig onderzoek wordt gebruikt in de communicatie met bijvoorbeeld het UWV. Het bevat naast een oordeel over de (on)mogelijkheden met betrekking tot re-integratie in de eigen functie of binnen het eigen bedrijf ook adviezen over het verdere verloop van de re-integratie. Dit alles met het doel om mensen die nog kunnen werken zo snel mogelijk maar wel op een verantwoorde manier duurzaam naar betaald werk te leiden. Hierbij verliezen wij de belangen van werkgever EN werknemer niet uit het oog. Deze staan bij Maatwerk Arbeidsadvies centraal! 


Roep nu onze hulp in voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim