Haalbaarheidsonderzoek

Twijfel je aan het nut van een Spoor 2-traject? Dan is het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek verstandig.

In sommige gevallen geeft een bedrijfsarts aan dat de functionele mogelijkheden van een werknemer beperkt zijn en ziet een arbeidsdeskundige daardoor weinig mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek kan dan bekeken worden of de inzet van een Spoor 2-traject zinvol en realistisch is.


Hoe pakken wij dit aan?


Wij voeren persoonlijke gesprekken met de werknemer en nemen eventueel beroepentests af. Daarnaast bestuderen we de bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige stukken. Op basis van de totale input worden de mogelijkheden van de werknemer afgezet tegen de kansen op de arbeidsmarkt. In een uitgebreid rapport wordt onderbouwd wat de kans van slagen van een Spoor 2-traject is en concreet geadviseerd over het vervolg.

Petra Derikx
Gert-Jan de Groot
MW_LOGO_STAAND.png