Mediation

Wanneer er op de werkvloer een conflict heerst, kan dit invloed hebben op de hele bedrijfsvoering. Vaak komen partijen er samen niet meer uit en lijkt het probleem onoplosbaar.


Door tijdig een mediator in te schakelen kan worden voorkomen dat een conflict escaleert. De mediator is een onafhankelijke en neutrale derde die bemiddelt tussen partijen.


Hoe pakken wij dit aan?


Vanuit het begrip dat voor elkaars standpunten ontstaat samen op zoek gaan naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Arbeidsmediation kan onder meer worden ingezet bij conflicten rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ziekteverzuim, spanningen tussen collega’s en slecht functioneren van werknemers of teams.


Zo snel mogelijk een conflict uit de wereld helpen? Wij helpen je.

Tamara Boot
MW_LOGO_STAAND.png