Spoor 2-begeleiding

Wie langdurig ziek is, zal in de meeste gevallen in aanmerking komen voor een Spoor 2-traject. Kort gezegd houdt dit in dat de zieke werknemer op zoek gaat naar ander werk bij een andere werkgever.

Een van onze diensten is de begeleiding van dit Spoor 2-traject. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die zowel de opdrachtgever als de werknemer optimaal bedient en waarmee we kunnen stellen dat wij daarmee aan alle eisen die de Wet verbetering Poortwachter aan de werkgever stelt, voldoen.


Hoe pakken wij dit aan?


Wij houden van een persoonlijke aanpak. Geen standaard trajecten. Per werknemer kijken we wat nodig is en welke aanpak het beste past. We hebben een behoorlijke gereedschapskist met diverse tools die we kunnen inzetten. Maatwerk dus.

Iedere werknemer die door ons in het tweede spoor wordt begeleid, heeft een aanspreekpunt. Buiten deze persoon om kunnen we diverse professionals op het moment dat dit nodig is inzetten.

De werkgever houden we steeds op de hoogte van de voortgang door duidelijke, overzichtelijke rapportages te verstrekken.

Indien gewenst helpen wij de werknemer met het aanvragen van de WIA-uitkering en is er de mogelijkheid dat wij meegaan naar de gesprekken met het UWV voor de WIA-beoordeling. Twee paar oren horen immers meer en bovendien is het fijn als er een onafhankelijke partij meegaat.

Na afloop van het traject volgt nog een eindgesprek waarin onder andere de beslissing van het UWV ter sprake komt. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kunnen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in een eventuele bezwaarprocedure.

MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim