Stress- & Burn-out preventie

Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie bekend is met wat stress is en wat de gevolgen en effecten daarvan zijn. Hoe dit zoveel mogelijk te voorkomen en hoe hier eigen regie in te nemen. Bovendien eist de wet maatregelen op dit gebied. Het is van belang dat de organisatie maatregelen treft om ziekteverzuim ten gevolge van psychische aandoeningen te voorkomen.

Een van deze maatregelen kan zijn dat men organisatie-breed weet wat stress is, wat de effecten hiervan zijn, hoe hier zelf de regie in te nemen en wat te doen om het te voorkomen, te reduceren, of mee om te gaan.


Maatwerk Arbeidsadvies verzorgt hiervoor 3 types workshops voor de volgende doelgroepen:


 1. Medewerkers

 2. Managers en leidinggevenden

 3. Organisatie, directie & HR

In een dagdeel (afhankelijk van de groepsgrootte) gaat men aan de slag met stress, iedere doelgroep op zijn eigen niveau en binnen de eigen verantwoordelijkheid.

Daarnaast behoort (preventieve)coaching op individueel niveau ook nog tot de mogelijkheden.

Alle workshops worden gedaan door een gecertificeerde stress- en burn-outcoach, aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).


Hieronder een uiteenzetting van de verschillende onderdelen.


1. Workshop voor medewerkers

Doel: Medewerkers bewust maken van zaken als mentale vitaliteit en preventie van overmatige stress, overspannenheid en burn-out. Hoe stress te herkennen en hoe hier zelf de regie op te nemen.

Inhoud:

 • Uitleg over stress en de effecten daarvan

 • Onderzoeken van stressbronnen en manieren bedenken hoe hiermee om te gaan

 • Herken je stresssignalen

 • Risico-inschatting maken o.b.v. je persoonlijkheidskenmerken

 • Werken aan effectieve stress-coping

 • Ontspanningstechnieken om in werkomgeving toe te passen

 • Hulplijnen binnen de organisatie

 • Leefstijltips ter voorkoming/reductie van stress

2. Managers en leidinggevenden

Doel: Een bewustzijn creëren bij managers en leidinggevenden over wat stress is, hoe je het herkent en wat de effecten ervan zijn.

Inhoud:

 • Wat is stress en wat zijn de effecten daarvan

 • Hoe herken je stress bij medewerkers

 • Wie kan spanningsklachten krijgen

 • Hoe maak je stress bespreekbaar

 • Wat zijn stressbronnen

 • Hoe kan ik als manager/leidinggevende uitval door stress voorkomen

 • Wat kan ik als manager/leidinggevende doen bij stressgerelateerd verzuim

3. Organisatie, directie en HR

Doel: Weten welke verplichtingen je als werkgever hebt in het kader van psychosociaal risico en welke maatregelen je kunt treffen om de kans op uitval van medewerkers door stressgerelateerde klachten kunt verkleinen.

Inhoud:

 • Wat is stress en wat zijn de effecten daarvan

 • Wat is Psychosociaal Risico

 • Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor de werkgever

 • Het belang van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

 • Risico-inventarisatie en werkdrukmeting

 • Organisatiemaatregelen

Tamara Boot
MW_LOGO_STAAND.png