Home Actueel De RI&E. Laat het ‘verplichte nummertje’ voor je werken!

De RI&E. Laat het ‘verplichte nummer­tje’ voor je werken!

Deze week staat landelijk in het teken van de RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). Een niet geheel onbelangrijk document voor werkgevers en actueler dan ooit. Maar wat houdt deze RI&E nu in? En hoe kan je als organisatie zorgen dat dit document niet staat weg te stoffen in de kast? Maatwerk neemt je graag mee hoe wij kijken naar dit document!

Voor veel werkgevers blijft de RI&E een verplicht nummertje, omdat je dit nu eenmaal wettelijk gezien moet hebben. Wij van Maatwerk kijken er toch net even anders naar. Ja, je bent verplicht een RI&E uit te voeren en dat te documenteren. Maar laat het document nu vooral voor je werken!

Hoe wij dat doen?
Voordat wij een RI&E gaan uitvoeren, zullen we eerst inventariseren waar jouw behoefte ligt als organisatie. Zo kunnen wij, los van de wettelijke onderwerpen, een advies geven welke passend is voor jouw organisatie. Na de inventarisatie gaan onze arbo-kerndeskundigen aan de slag en komen ze binnen de organisatie bekijken hoe het eraan toe gaat. Op basis van hun bevindingen stellen zij de rapportage op. Deze worden vervolgens uitgebreid met jou besproken. Het is belangrijk dat heldere uitleg wordt gegeven over hoe ons advies tot stand is gekomen.

Wellicht moeten er nog een aantal onderwerpen verdiepend worden onderzocht. Wil jij weten wanneer je RI&E volledig is of dat er nog een verdiepende RI&E uitgevoerd moet worden? Wij schreven eerder een artikel hierover, lees die hier.

Iedereen verantwoordelijk
Om continu de veiligheid van je werknemers te kunnen waarborgen, moet je actief aan de slag met het Plan van Aanpak. Het bekijken welke acties direct opgepakt moeten worden en welke acties op later tijdsstip relevant zijn, kan in samenspraak met ons worden gedaan. Wij kunnen je uitleggen welke risico’s je loopt als een actie niet wordt uitgevoerd.
Samen zorgen we er dan ook voor dat dit een document wordt dat binnen de organisatie leeft. Zo zal iedereen het belang van de RI&E gaan inzien en voelt iedere medewerker zich verantwoordelijk voor de veiligheid in de organisatie. 

Ook benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij het opstellen en bewaken van de RI&E? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!