Home Actueel De vertrouwens­persoon

De vertrouwens­persoon

De vertrouwenspersoon, meer dan ooit actueel. Maar wat is een vertrouwenspersoon en wat doet hij of zij? Wij geven antwoord op een aantal vragen die ons vaak gesteld worden:

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen of buiten een organisatie aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen of persoonlijke problemen. Denk aan pesten, discriminatie en/of (sexueel) grensoverschrijdend gedrag. 


Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon...

  • verzorgt de eerste opvang van de medewerker die de melding van ongewenst gedrag doet en die hulp en advies nodig heeft;
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • informeert het slachtoffer over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • begeleid het slachtoffer als deze de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
  • verwijst door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
  • geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
  • adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • registreert gevallen van ongewenst gedrag;

En bovendien; een vertrouwenspersoon gaat áltijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?
Werkgevers zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Daar hoort ook bij dat je aandacht hebt voor psychosociale arbeidsbelasting. De vertrouwenspersoon is geen verplichting maar kan hier wel een belangrijke rol in spelen. Op dit moment wordt erover gesproken om het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon wel verplicht te stellen.

Wie kan vertrouwenspersoon zijn?
In principe kan iedereen als vertrouwenspersoon worden aangesteld. Al is het zeer aan te raden dat het niet de directeur of leidinggevende in het bedrijf is. Daarnaast is het een aanbeveling om ook een extern vertrouwenspersoon aan te stellen. Iemand die helemaal buiten de organisatie staat waar je medewerkers binnen de vertrouwelijkheid hun melding kunnen doen. Er zijn vele aanbieders waaronder Maatwerk.