Home Actueel Veiligheid op de werkvloer

Veilig­heid op de werkvloer

Werkgevers, laten we het hebben over veiligheid op de werkvloer! 

Een goed uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is van cruciaal belang om de veiligheid van jouw medewerkers te waarborgen. In dit artikel delen we tips voor het opstellen van een effectieve RI&E.

Tijdens de Week van de RI&E willen we werkgevers inspireren om veiligheid op de agenda te zetten en de preventie van risico's prioriteit te geven. Samen kunnen we werken aan een werkomgeving waarin jouw medewerkers met vertrouwen en plezier kunnen werken.

Tips voor een effectieve RI&E: 

1. Een goed begin is het halve werk

Volgens onderzoek van TNO blijkt dat 64% van de bedrijven onvoldoende aandacht besteedt aan het identificeren van risico's in de RI&E. Onze tip is om te zorgen voor een gedegen inventarisatie van alle mogelijke risico's binnen je organisatie. Neem de tijd om alle werkprocessen en werkplekken in je organisatie zorgvuldig te inventariseren. Vergeet daarbij niet om zowel fysieke als psychosociale risico's in kaart te brengen. Gebruik checklists, interviews en observaties om alle relevante informatie te verzamelen. Een systematische aanpak zorgt ervoor dat je geen risico over het hoofd ziet.

2. Betrokkenheid is essentieel

Betrek je werknemers actief bij de RI&E. Zij hebben waardevolle kennis en ervaring op de werkvloer. Door medewerkers actief te betrekken, kun je jouw medewerkers laten zien dat je hun veiligheid en gezondheid serieus neemt. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur en verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van je team. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie of stel een werkgroep samen om met elkaar de risico's te identificeren en te evalueren.

3. Zorg voor periodieke update

Onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) toont aan dat 70% van de bedrijven hun RI&E onvoldoende updatet, waardoor nieuwe risico's niet worden geïdentificeerd. Vergeet niet dat de werkomgeving voortdurend verandert. Nieuwe taken, technologieën en werkmethoden kunnen nieuwe risico's met zich meebrengen. Zorg dat je de RI&E regelmatig update en herziet om veranderingen in de werkomgeving op te vangen. Blijf ook op de hoogte van nieuwe wetgeving en pas je RI&E daarop aan.

4. Maak gebruik van expertise

Schakel een deskundige in om je te ondersteunen bij het uitvoeren van een grondige RI&E. Uit onderzoek van TNO blijkt dat RI&E's die worden uitgevoerd met de hulp van een deskundige gemiddeld 30% meer risico's identificeren dan RI&E's die zonder deskundige ondersteuning worden uitgevoerd.

5. Het goede voorbeeld

Doe onderzoek naar de branche-specifieke risico's en wettelijke vereisten die van toepassing zijn op jouw organisatie. Raadpleeg betrouwbare bronnen zoals arbocatalogi, brancheguides en informatie van toezichthoudende instanties. Bekijk inspirerende voorbeelden van organisaties die succesvolle RI&E's hebben uitgevoerd en implementeer vergelijkbare maatregelen.

Bij Maatwerk Arbeidsadvies begrijpen we dat een veilige werkomgeving niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook bijdraagt aan een positieve werkcultuur en het welzijn van je team. Onze deskundige adviseurs staan klaar om je te helpen bij het identificeren van risico's, het nemen van preventieve maatregelen en het opstellen van een concreet actieplan. Zo kun je als organisatie voldoen aan de wettelijke vereisten en creëren we samen een veilige en gezonde werkomgeving.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen/ondersteunen bij het uitvoeren van een effectieve RI&E en het creëren van een veilige en positieve werkomgeving ��.

 

Bronnen:

TNO, Arbobalans 2020

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Good practice in worker participation

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Arbobalans 2018.

European Agency for Safety and Health at Work, Case studies on managing occupational safety and health.