Home Actueel “Wij doen, waarvan anderen denken dat het niet mogelijk is.”

“Wij doen, waarvan anderen denken dat het niet mogelijk is.”

(geschreven door BMGRIP)

“Het klinkt onrealistisch. Maar als wij iets willen, dan gáán we ervoor!” Een charismatische, energieke man met een twinkeling in zijn felblauwe ogen zit tegenover ons. Naast hem knikt zijn even charismatische collega enthousiast mee. “Binnen twee weken hebben we een Corona-teststraat opgezet. Mensen verklaarden ons voor gek. Dat kostte wel even wat slapeloze nachten,” de mannen kijken elkaar grijnzend aan. “Maar gelukkig vullen we elkaar goed aan.”

Positieve energie met resultaat
Maatwerk Arbodienst gelooft in een positieve benadering en in een positieve houding. Door zich echt in te leven in mens èn materie, bewandelen zij wegen die onbegaanbaar lijken. Daardoor kunnen zij maatwerk leveren. De medewerker staat centraal, zowel bij de opdrachtgever, als in de eigen organisatie. Maar altijd zonder de belangen van de werkgever uit het oog te verliezen. Door mee te denken op een professionele, oplossingsgerichte en vakkundige wijze is Maatwerk Arbodienst in staat om geld te besparen en bij te dragen aan leuker werk(en).  

Certificaat in drie maanden
“Wat is de minimale periode waarin wij het certificaat kunnen behalen?” was de vraag. “Drie maanden, omdat je registraties op moet bouwen. Maar…” zo aarzelden wij. “Dat is een flinke uitdaging. We adviseren toch, om…” De gedreven blik in de ogen van de mannen sprak boekdelen. De uitdaging was al aangegaan voordat we uitgesproken waren. “Drie maanden. Zullen we beginnen?”

Verplichte certificering Arbodiensten 
Alle werkgevers zijn in Nederland verplicht om specifieke afspraken te maken met Arbo deskundigen of om een gecertificeerde arbodienst te contracteren. Specifiek voor arbodiensten is er in 2019 een certificatieschema in werking getreden. Als arbodienst moet je je dus laten certificeren. Dit doe je, door te voldoen aan de ISO 9001 en de Regeling Certificering Arbodiensten (RCA). De RCA bevat wetgeving over privacybescherming, gegevensbescherming en enkele aanvullende eisen uit de Arbowet. De ISO 9001 is gericht op kwaliteit en zorgt ervoor dat de arbodienst een goed functionerend managementsysteem heeft. 

Samen keihard aan de slag
Omdat steeds meer opdrachtgevers om een gecertificeerde arbodienst vroegen, besloot Maatwerk Arbodienst zich te laten certificeren. En in drie maanden. Niet omdat het moest, maar omdat zij ervan overtuigd waren dat het kon. “Waarom zouden we er langer over doen?” Deze ‘can do’-houding was voelbaar in het hele team. Een positief, innemend en goed samenwerkende groep van enthousiaste en gedreven medewerkers. Vanaf begin tot eind heeft iedereen met plezier maandenlang keihard gewerkt. Samen met consultants van BMGRIP werden processen geschreven en gedocumenteerd in SmartManSys (het online managementsysteem), documenten werden opgesteld, contracten en overeenkomsten werden nagekeken, risico’s werden ingeschat… Iedereen was actief betrokken. En ja hoor! Drie maanden later werd de externe audit zeer succesvol afgerond.

BMGRIP biedt maatwerk
Een prachtige, succesvolle samenwerking waar wij als BMGRIP met plezier op terugblikken. Want net als Maatwerk Arbodienst vindt BMGRIP het belangrijk om maatwerk te leveren. ‘Waar heeft uw organisatie behoefte aan?’ staat bij ons centraal. Want wij geloven dat elke organisatie specifiek is en daarmee uniek. Er is geen one-size-fits-all aanpak. Dankzij onze ervaring kunnen we echter wel ondersteunen met best practices en daarmee tijd winnen en valkuilen voorkomen. We kijken ernaar uit organisaties, ook na het behalen van hun certificaat, te blijven ondersteunen bij het onderhouden van hun managementsysteem en het behalen van hun uitdagende doelstellingen.