oktober 25, 2016

Assessments

Maatwerk Arbeidsadvies beschikt over een breed scala assessments die wij op elk gewenst moment kunnen inzetten. Assessments gericht op loopbaan & carrière, maar ook op persoonlijkheid & gedrag, talent & vaardigheden en bijvoorbeeld voor teamprestaties. Ruim 35 instrumenten die wij kunnen inzetten bij de begeleiding van uw medewerker(s).

Onze assessments zijn gedegen onderzoeken naar de wensen en mogelijkheden van mensen. De uitkomsten helpen onze cliënten om interesses en mogelijkheden tastbaar op een rij te zetten maar ook om de wensen en doelen te koppelen aan de eigenschappen die nodig zijn om deze op succesvolle wijze te realiseren.

De assessments zijn bruikbare toetsmomenten om de vervolgstappen binnen een begeleidingstraject te bepalen. Wat is er precies nodig? Welke kant gaan we op met dit traject? En hoe kan de cliënt dat bereiken wat hij ambieert? Op basis van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten worden rapportages vervaardigd die goed te gebruiken zijn in onze begeleiding.

Het geeft een goed inzicht in zowel de kwaliteiten als in de blinde vlekken zodat vervolgens precies aan het juiste ‘radartje’ gedraaid kan worden. Op deze manier worden die eigenschappen ontwikkeld, die ervoor zorgen dat de ambitie daadwerkelijk gerealiseerd wordt.