oktober 25, 2016

Bezwaar & Beroep

Als u twijfels hebt over een beslissing van het UWV, kunnen wij u helpen om bezwaar of beroep aan te tekenen. Meestal levert dit grote financiële voordelen op.

Zo gebeurt het regelmatig dat een bedrijf onterecht WGA-premies betaalt voor medewerkers met een WIA-indicatie, die eigenlijk een IVA-indicatie hadden moeten krijgen van het UWV. Wij kunnen kijken of dit bij uw bedrijf ook het geval is. Zo ja, dan gaan we hiertegen in beroep en zorgen we ervoor dat deze medewerkers worden herkeurd.

Ook is het mogelijk om in beroep te gaan tegen een loonsanctie die het UWV u heeft opgelegd. Zo kan het UWV menen dat u niet voldoet aan uw verplichtingen als werkgever, terwijl u meent dat dit onterecht is. Wij kunnen u adviseren en in beroep gaan, waardoor u als bedrijf veel geld bespaart.

 

Zo oordeelt het UWV achteraf scherp over geleverde re-integratie-inspanningen. Wanneer het UWV oordeelt dat de werkgever of werknemer onvoldoende inspanningen heeft geleverd voor de re-integratie, krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd. In zo’n geval moet u het loon van de werknemer een jaar langer doorbetalen. Anders gezegd, als uw werknemer te weinig inspanningen levert, moet u het loon een jaar langer doorbetalen. Bovendien bent u ook in dat extra jaar verantwoordelijk voor de re-integratiekosten.

Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een dergelijk besluit. Bovendien kan een poging worden gedaan om een loonsactie te bekorten. De termijn van zo’n bezwaar of beroep luistert nauw. Dit moet binnen zes weken gebeuren. Verder is voor het opstellen van een beroep of bezwaar veel specialistische kennis nodig. Want hoe zorgvuldiger dit is opgesteld, hoe groter de kans dat het positief voor u uitpakt.

Wij adviseren en ondersteunen u bij het opstellen van een bezwaar of beroep en bij alle mogelijke volgende stappen. Hiervoor hebben wij alle deskundigheid in huis, waaronder een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en juridisch adviseur.