Arbeid en Gezondheid

De Cases, Caring & Coaching groep binnen  Maatwerk Arbeidsadvies ondersteunt en adviseert  met zorg en aandacht in individuele gevallen waarbij dat nodig is.

Vaak is ondersteuning nodig in geval van ziekteverzuim, (zeker als dat langer duurt, maar feitelijk al meteen vanaf het begin), maar ook bij ontslag-situaties, bij stress en burn-out of bij arbeidsconflicten kunnen de specialisten uit deze groep ondersteuning bieden.

Ziekteverzuim

De Wet Verbetering Poortwachter waarborgt een aantal verplichtingen, maar zeker ook rechten, voor de werkgever én de werknemer in geval van ziekte van een werknemer.  

 

Maatwerk Arbeidsadvies adviseert en ondersteunt hierbij vanuit  de specialismen die passen bij de fase van de arbeidsongeschiktheid:

van coördinatie en voortgangsbewaking door een case-manager tot arbeidsdeskundig onderzoek,  tot Spoor 2 begeleiding, inclusief bijbehorende coaching, tot WIA aanvraag, tot bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Als werkgever bent u verplicht een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst te hebben voor uw medewerkers. Maatwerk Arbeidsadvies werkt hiervoor samen met Verhage & Van der Laan.

MW_Verzuim%20stroomschema%20volledig_edi

Ik wil meer weten over :

 
 

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten zijn er in vele gradaties.  Vaak is er een combinatie van een arbeidsinhoudelijke onenigheid in combinatie met sociale onenigheid.  Waarbij hiërarchische verhoudingen ook nog een rol spelen.

 

De sociale kant varieert zelf weer van een (te) cynische grap, tot roddelen en kwaadsprekerij tot pesten tot het werk en allerlei varianten daarvan.

 

Inhoudelijke onenigheid is vaak op zichzelf nog geen reden voor een arbeidsconflict en in veel situaties kan het goed opgelost worden. In combinatie met sociale onenigheid is het echter wel gevaarlijk voor de sfeer op het werk en het resultaat van het bedrijf.  Zowel op de korte als op de langere termijn.

 

Maatwerk Arbeidsadvies kan in het geval van een arbeidsconflict coachen (een persoon of het team), dat is gericht op het gedrag van de persoon of personen; of mediëren, dat is gericht op oplossing van dit specifieke geval.  Vaak gaat mediëren overigens wel samen met coachen.

 

De Cases, Caring en Coaching groep adviseert, coacht en medieert ook bij arbeidsgerelateerde conflicten. 

Ik wil meer weten over :

 

Ontslag

De Cases, Caring en Coaching groep adviseert, coacht en medieert ook bij ontslagprocedures.    

 

In sommige gevallen hebben partijen slechts behoefte aan juridische vastlegging van door henzelf overeengekomen afspraken in een vaststellingsovereenkomst. In andere situaties is net een zetje in de goede richting nodig met behulp van een mediator zodat partijen er samen uit kunnen komen. En in een enkel geval valt er niet meer te praten en dient op het scherpst van de snede juridisch geadviseerd en geprocedeerd te worden. 

 

Onze arbeidsjurist en register-mediator inventariseren waaraan behoefte is en passen hun ondersteuning daarop aan.

Ik wil meer weten over :

 

Stress en Burnout

Ziekteverzuim door stress-gerelateerde klachten is een sterk toenemend fenomeen. 

 

In Nederland zijn er meer mensen arbeidsongeschikt door stress en andere psychische kwalen dan door lichamelijke klachten. Naast de problemen die medewerkers persoonlijk ervaren, is er ook aan de kant van de werkgever een groot verlies.  Zowel in persoonlijk als financieel opzicht. 

 

Door adequaat in te spelen op stress, kun je de kans op uitvallen van medewerkers door stress verkleinen.

 

Dat adequaat inspelen op stress, daar kan Maatwerk bij helpen. Door Individuele stress- en burn-out coaching, maar ook groepsgewijs, door stress en burnout-preventie-workshops.

Ik wil meer weten over :

MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim