MW_BM_1.png
Continu
Vaak
Regelmatig
Eenmalig

HRM-advies en -projecten

Overzicht over HR
Specifieke HR-onderwerpen

Maatwerk Arbeidsadvies ondersteunt en adviseert organisaties bij het goed invullen van de HRM-functie in het bedrijf.

Afhankelijk van de behoefte kunnen wij verschillende specialisten uit ons HRM-consultancy team inzetten.

Scan

De HRM-scan brengt de huidige HR-situatie van een bedrijf in kaart. Zowel op het gebied van HRM-beleid (strategisch/operationeel), als op het gebied van de employee journey,  als op het gebied van de organisatie van HRM. 

 

Op basis van de analyse en de conclusies van de HRM Scan kan de organisatie zelf aan de gang met concrete verbeterpunten. De HRM Scan kan worden gezien als een 0-meting van een langjarige HRM aanpak.

 

Aandachtspunten worden aangegeven op basis van urgentie, belang, maar ook de doorlooptijd van een oplossing.  “Quick Wins” worden dus zeker ook herkend.

 
 

HRM Coaching

HRM Coaching is een dienst die Maatwerk Arbeidsadvies levert aan bedrijven die behoefte hebben aan coaching van de HR medewerkers en/of HR adviseurs die vaak zelf deeltijd in dienst zijn en die geen ervaren hoofd HR hebben die ze aanstuurt.  Vaak valt HR dan onder het Hoofd Financiën of zelfs rechtstreeks onder de ondernemer/algemeen directeur. 

 

Onze coaching helpt zowel de HR medewerkers als de leidinggevende wiens specialisme dit niet altijd is.  We bieden deze coaching al naar gelang de behoefte aan, maar voor minimaal 2 uur per maand om echt het verschil te kunnen maken. 

 

HRM Projecten

Maatwerk Arbeidsadvies adviseert en/of begeleidt de implementatie van  HRM gerelateerde projecten in lijn met de drie HRM werkvelden. 

HRM Beleid

 • Begeleiding van een verandertraject en/of reorganisatie 

 • Begeleiding opzetten van een Ondernemingsraad of PVT

 • Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

 • Training leidinggevenden in personeelsbeleid (bijvoorbeeld met betrekking tot preventie van ziekteverzuim, of gesprekstechnieken)

 • Het (her)schrijven van de arbeidsvoorwaardenregeling

 • Verzuimbeleid  ontwikkelen en implementeren 

 • Stress en Burn-out Preventie 

De projecten die vallen onder HRM beleid variëren van strategische projecten gericht op het HR aspect bij strategie-implementatie of cultuurverandering, tot sterke operationeel/praktisch gerichte projecten op het gebied van HR administratieve processen,  tot medewerkersbetrokkenheid en prestaties en ontwikkeling. 

Employee Journey

 • Opzetten van een functiehuis

 • Inrichten van competentiemanagement

 • Meten van medewerkerstevredenheid 

 • Ondersteuning bij werving & selectie (zie andere onderdeel website)

 • Ondersteuning bij onboarding

 • Opleidingsbeleid ontwikkelen en implementeren

 • Beoordelingscyclus (her)inrichten 

Inwerktijd, de tijd die nodig is om een werknemer op volle snelheid te krijgen voor je organisatie.  Zou die periode korter kunnen? Mogelijk wel.

Inwerktijd is een onderdeel van de Employee Journey.

Onder Employee Journey verstaan we het totaal aan contactmomenten tussen de medewerker en de organisatie.

Klassiek gezien hebben we het over de sollicitatieprocedure, onboarding, training, ontwikkeling, beoordeling en off-boarding.  Maar feitelijk horen ook employer/employee branding tot dit HRM werkveld. 

Soms mooie termen, die Maatwerk dan weer praktisch kan vertalen naar  een voor bedrijven bruikbare aanpak. 

Positionering / inrichting HRM organisatie

 • Focus op administratieve efficiency

 • Focus op cultuurverandering

 • Focus op medewerkersbetrokkenheid, prestaties en ontwikkeling

 • Focus op strategie-implementatie, inclusief de daarbij behorende rollen en competenties binnen de HR afdeling

60% van de medewerkers ziet de HR afdeling ziet als een soort informatiedesk.

Dit laat zien dat medewerkers vooral bij HR aankloppen als het gaat om zaken als salaris, verlof, verzuim en arbeidsvoorwaarden.

Deze rol staat haaks op de andere functies waar de de HR afdeling ook voor kan staan: werknemers aan het bedrijf binden en  cultuurveranderingen ondersteunen, of  HR strategie implementeren.

Projecten in dit werkgebied focussen zich op: de positionering van de HR afdeling en de gevolgen daarvan voor de te verwachten resultaten van de HR afdeling aan de ene kant, maar ook de gewenste/noodzakelijke competentie van de HR afdeling aan de andere kant.

 

HRM Interim

HRM Interim betreft feitelijk geen advisering, maar het gaat om het tijdelijk leveren van capaciteit voor de HR functie van de klant. Dit kan op allerlei niveaus.  Van HR assistent tot HR businesspartner, tot HR directeur.

 

Deze functies kunnen ingevuld worden door Maatwerk professionals, maar ook door professionals uit het netwerk van Maatwerk Arbeidsadvies. In alle gevallen wordt een interim opdracht uitgevoerd onder auspiciën van een senior HR consultant van Maatwerk Arbeidsadvies.

 

Veel voorkomende interim-situaties zijn zwangerschapsverlof, of wisseling van werkgever, maar ook reorganisatie of snelle groei zijn soms een argument voor tijdelijke aanvulling van  HR capaciteit.

 

HR Advies op afroep

De behoefte aan HR advies wisselt per organisatie en periode.

Maatwerk Arbeidsadvies biedt klanten de mogelijkheid om HR advies op afroep te gebruiken middels een strippenkaart. De strippenkaart bevat 40 strippen van een half uur die je vooraf betaald. 

Je kunt gedurende een jaar deze strippen gebruiken voor het inwinnen van advies of het sparren met een HR Consultant.  Als de strippenkaart eerder op is, kun je een nieuwe aanschaffen die weer een jaar geldig is. 

MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim