oktober 25, 2016

Dossierbegeleiding en functioneringsadvies

Elke werkgever komt wel eens in een situatie dat een medewerker niet goed functioneert of zich niet houdt aan de bedrijfsregels. In het ergste geval is er sprake van wangedrag. Wij zetten alle mogelijke vervolgstappen met u op een rij, zodat uw bedrijf er zo min mogelijk onder lijdt.

Sinds juli 2015 geldt de nieuwe Wet werk en zekerheid waarin een duidelijke ontslagroute is vastgelegd. Met ingang van deze nieuwe wet is het van extra groot belang om een om duidelijk, gedegen en compleet dossier op te bouwen van werknemers, om de mogelijkheid te hebben een arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wij kunnen als externe partij dit traject correct met u doorlopen, zodat het dossier aan alle voorwaarden voldoet. Wij adviseren, begeleiden de gesprekken tussen werknemer en werkgever, verzorgen de vereiste vastlegging van dergelijke gesprekken en houden afgesproken acties en doorlooptijden nauwlettend in de gaten. Zo bent u ervan verzekerd dat er een volledig en correct dossier is van uw werknemer.