MW_BM_1.png
Continu
Vaak
Regelmatig
Eenmalig

HRM-advies en -projecten

HRM Coaching.png
Interim
Scan
Overzicht over HR
Specifieke HR-onderwerpen
HRM Advies op Afroep.png
Projecten

HRM-scan

De HRM-scan brengt de huidige HR-situatie van een bedrijf in kaart. Zowel op het gebied van HRM-beleid (strategisch/operationeel), als op het gebied van de employee journey en de organisatie van HRM. 

 

Op basis van de analyse en de conclusies van de HRM-scan kan de organisatie zelf aan de slag met concrete verbeterpunten. De HRM-scan kan worden gezien als een 0-meting van een langjarige HRM-aanpak.

 

Aandachtspunten worden aangegeven op basis van urgentie, belang, maar ook de doorlooptijd van een oplossing.  “Quick Wins” worden dus zeker ook herkend.

 
 

HRM-coaching

HRM-coaching is een dienst die Maatwerk Arbeidsadvies levert aan bedrijven die behoefte hebben aan coaching van de HR-medewerkers en/of HR-adviseurs. Mogelijk is diegene zelf deeltijd in dienst en heeft geen ervaren leidinggevende.  Vaak valt HR dan onder het Hoofd Financiën of zelfs rechtstreeks onder de algemeen directeur. 

 

Onze coaching helpt zowel de HR-medewerkers als de leidinggevende wiens specialisme dit niet altijd is.  We bieden deze coaching al naar gelang de behoefte aan, maar voor minimaal 2 uur per maand om echt het verschil te kunnen maken. 

 

HRM-projecten

Maatwerk Arbeidsadvies adviseert en/of begeleidt de implementatie van  HRM-gerelateerde projecten in lijn met de drie HRM-werkvelden. 

HRM-Beleid

Employee Journey

 • Opzetten van een functiehuis

 • Inrichten van competentiemanagement

 • Meten van medewerkerstevredenheid 

 • Ondersteuning bij werving & selectie

 • Ondersteuning bij onboarding

 • Opleidingsbeleid ontwikkelen en implementeren

 • Beoordelingscyclus (her)inrichten 

Positionering / inrichting HRM-organisatie

 • Focus op administratieve efficiency

 • Focus op cultuurverandering

 • Focus op medewerkersbetrokkenheid, prestaties en ontwikkeling

 • Focus op strategie-implementatie, inclusief de daarbij behorende rollen en competenties binnen de HR-afdeling

 

HRM-interim

HRM-interim betreft feitelijk geen advisering. Het gaat om het tijdelijk leveren van capaciteit voor de HR-functie van de klant. Dit kan op allerlei niveaus.  Van HR-assistent tot HR-businesspartner, tot HR-directeur.

 

Deze functies kunnen ingevuld worden door onze eigen professionals of door professionals uit ons netwerk. In alle gevallen wordt een interim opdracht uitgevoerd onder auspiciën van een senior HR-consultant van Maatwerk Arbeidsadvies.

 

Veel voorkomende interim-situaties zijn zwangerschapsverlof of wisseling van werkgever.

Ook reorganisatie of snelle groei zijn soms een argument voor tijdelijke aanvulling van  HR-capaciteit.

 

HRM-advies op afroep

De behoefte aan HRM-advies wisselt per organisatie en periode.

Maatwerk Arbeidsadvies biedt klanten de mogelijkheid om HRM-advies op afroep te gebruiken middels een strippenkaart. De strippenkaart bevat 40 strippen van een half uur die je vooraf betaalt. 

Je kunt gedurende een jaar deze strippen gebruiken voor het inwinnen van advies of het sparren met een HR-Consultant.  Als de strippenkaart eerder op is, kun je een nieuwe aanschaffen die weer een jaar geldig is. 

MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim