oktober 25, 2016

Ontslag

Soms lukt het een werkgever en werknemer niet om de arbeidsrelatie in stand te houden en is ontslag een onoverkomelijk gevolg. Een (dreigend) ontslag is over het algemeen voor beide partijen een ingrijpende gebeurtenis waarbij emoties niet zelden leiden tot een lange juridische procedure die slechts verliezers kent. Wij adviseren u om het niet zover te laten komen en samen met Maatwerk Arbeidsadvies de regie van het ontslag in eigen hand te nemen. Wij begeleiden op regelmatige wijze zowel werkgever als werknemer naar een constructieve en pragmatische afwikkeling van de arbeidsrelatie. Uiteraard streven wij in elke casus naar een onderlinge regeling op maat; passend bij de omstandigheden