Home Over ons Actueel Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschaps­verlof

De afgelopen jaren is het vaderschapsverlof uitgebreid en vanaf augustus 2022 komt daar betaald ouderschapsverlof bij. Wat houdt dit in? 

Werknemers hebben momenteel recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers die ouderschapsverlof op willen nemen de eerste 9 weken een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer en maximaal 70% van het maximumdagloon. Voorwaarde is dat de 9 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind opgenomen wordt. Ook werkende ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen, kunnen profiteren mits het kind op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar is en het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof nog niet is opgenomen. 
 
Het idee achter de nieuwe wetgeving is dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en samen bewuster keuzes kunnen maken over de verdeling van werken en zorgen.  
 
Wat betekent het een en ander voor werkgevers? De verwachting is dat ouders eerder geneigd zijn om daadwerkelijk (9 weken) verlof op te nemen omdat dit verlof niet langer onbetaald is. Je mag als werkgever eisen dat het verlof ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aangevraagd wordt maar je mag het in principe niet weigeren. Hoewel je het loon niet hoeft door te betalen komen de kosten van de eventuele vervanging van de werknemer wel op jou als werkgever neer. 
 
De werkgever kan de uitkering aanvragen bij het UWV, dit is een WAZO-uitkering. Het is belangrijk dat de werknemer in ieder geval de eerste week aan betaald geboorteverlof heeft opgenomen. Het UWV zal de uitkering uitbetalen, dit kan zowel direct aan werknemer als aan werkgever. De werkgever kan de uitkering vanaf 2 augustus aanvragen in het portaal.