Home Over ons Actueel De juridische aspecten van ziekmelding

De juridische aspecten van ziekmelding

De zomer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de herfst en dat brengt helaas over het algemeen een piek in het ziekteverzuim met zich mee. De herfst staat bekend om de ‘r’ in de maand en de daarbij behorende virussen die de ronde doen. Een toename in het aantal ziekmeldingen op het werk is een logisch gevolg. Wat is juridisch van belang rondom die ziekmeldingen?

Juridische implicaties van ziekmelding

Een ziekmelding heeft tal van juridische gevolgen maar er is geen wettelijke bepaling waarin geregeld is hoe en wanneer een ziekmelding moet worden gedaan. Om te voorkomen dat er discussies ontstaan over het definiëren van een ziekmelding verdient het de voorkeur om hierover afspraken te maken. Een voorbeeld hiervan is een verzuimprotocol waarin is vastgelegd hoe een werknemer zich moet ziekmelden, wanneer, bij wie en met welke mededeling. Van belang is uiteraard dat dit verzuimprotocol in lijn is met de wetgeving die wel is opgesteld rondom de ziekmelding. Denk er bijvoorbeeld aan dat de privacy van de werknemer voldoende gewaarborgd is en dat je tijdig een Arbodienst of bedrijfsarts inschakelt bij de controle van het verzuim.

Definitie van arbeidsongeschiktheid in juridische context

En wanneer is dan sprake van arbeidsongeschiktheid in juridische zin? Iemand is volgens de wet arbeidsongeschikt wanneer hij of zij door ziekte of gebrek niet in staat is om zijn of haar eigen werk volledig te kunnen uitoefenen. Onder ‘eigen’ arbeid wordt de arbeid (taken/functie maar ook het aantal uren) verstaan die in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Wanneer de werknemer niet alle contracturen kan werken maar slechts een gedeelte is deze dus ook arbeidsongeschikt. Het is (uiteindelijk) aan de bedrijfsarts om vast te stellen of het niet kunnen verrichten van de arbeid zijn oorzaak vindt in een ziekte of gebrek. Bij arbeidsongeschiktheid is er dus altijd sprake van een ziekte of gebrek maar bij een ziekte of gebrek hoeft niet altijd sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid.

Definitie van arbeidsongeschiktheid in juridische context

De definitie van het verzuim is van groot belang bij de vervolgstappen. Is namelijk daadwerkelijk sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek dan brengt dat allerlei juridische verplichtingen met zich mee. Zo ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen maar komen er bij langduriger verzuim ook re-integratieverplichtingen voor beide partijen kijken.

Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels en gevolgen rondom een ziekmelding. Zeker nu het seizoen van de verkoudheids- en griepachtige klachten weer is aangebroken!