Home Over ons Actueel Einde loondoorbetalingsverplichting. En dan?

Einde loon­doorbetalings­verplichting. En dan?

Ook na 104 weken verzuim (verlengde loondoorbetalingsperioden daargelaten) is het van groot belang om de aandacht erbij te houden. Logischerwijs zijn vooral veel werkgevers opgelucht dat de verplichte loondoorbetaling er vanaf dat moment op zit. Ten onrechte wordt dan echter gedacht dat achterovergeleund kan worden. Zo zien wij regelmatig dat de loondoorbetaling niet per direct gestopt wordt met alle gevolgen van dien.

Soms denken werkgevers ten onrechte dat er óók al een einde gemaakt moet zijn aan het dienstverband om het loon te mogen staken. Maar vaak voelen werkgevers zich ook bezwaard om de loondoorbetaling na twee jaar daadwerkelijk te staken. Zeker als de werknemer nog in afwachting is van een beslissing van het UWV omtrent een eventuele WIA-uitkering. Toch doet het voortzetten van de loondoorbetaling nadat de verplichting erop zit meer kwaad dan goed. Wij adviseren dan ook bijna altijd om de loondoorbetaling zodra het mag direct te staken. Als het ernaar uitziet dat de werknemer op dat moment nog geen duidelijkheid zal hebben over zijn WIA-uitkering, bewandel dan de route die specifiek voor deze situatie uitgestippeld is en help de werknemer een voorschot op zijn uitkering aan te vragen bij het UWV.


Ook met de typen WIA-uitkeringen is lang niet iedereen bekend. Terwijl de verschillen groot zijn en het type uitkering voor een groot deel bepaalt op welke wijze op de toekomst geanticipeerd dient te worden.


En wat te denken van de arbeidsovereenkomst tussen partijen? Het verdient in veel gevallen de voorkeur om de arbeidsrelatie gelijk na het stoppen van de loondoorbetalingsplicht te actualiseren. Maar waar doe je per situatie goed aan?


In sommige gevallen betekent dat een aanpassing van de arbeidsovereenkomst qua functie of arbeidsomvang. Waarbij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dient te worden dat een nieuwe loondoorbetalingsverplichting zonder vangnet voor de werkgever gecreëerd wordt en bovendien de uitkering van de werknemer niet in gevaar komt.


Zoals je leest zijn er ook veel belangrijke zaken die de aandacht behoeven nadat de periode van verplichte loondoorbetaling erop zit. Wil je er meer over weten? Bel gerust, onze specialisten vertellen je er graag alles over.