Home Over ons Actueel Het nevenwerkzaamhedenbeding

Het neven­werkzaam­heden­beding

  Per 1 augustus 2022 is dit niet meer toegestaan.

Wist je dat het nevenwerkzaamhedenbeding per 1 augustus 2022 wettelijk niet meer toegestaan is? Zo'n beding wordt vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst en verbiedt de werknemer om ander werk te verrichten, naast het werk waarvoor hij de arbeidsovereenkomst sluit.

Tot nu toe was zo'n nevenwerkzaamhedenbeding niet wettelijk geregeld maar dat verandert dus! Zo'n beding is vanaf 1 augustus alleen nog maar toegestaan zijn als daar een objectieve reden voor is en dat geldt ook voor de bedingen die al vóór 1 augustus zijn aangegaan. Wees je hiervan bewust!