Home Over ons Actueel Het UWV kan jou als werkgever helpen!

Het UWV kan jou als werkgever helpen!

Het is best even schakelen op het moment dat je een werknemer hebt die meer dan 104 weken verzuimt. Hoe ga je nu precies om met de beoordeling die het UWV heeft afgegeven en wat als je werknemer nog gedeeltelijk kan werken?

Waarschijnlijk zijn dit situaties waar je niet dagelijks mee te maken hebt. Maar als het voorkomt, wil je als werkgever graag weten waar je aan toe bent. Zoals hierboven al geschetst, zijn er een aantal stappen waar je aan moet denken. En als je een werknemer na de WIA-beschikking behoudt, kan het UWV je de nodige (financiële) hulp bieden. 

Zo kan je bij het UWV aanspraak maken op een vergoeding om de werkplek van de werknemer aan te laten passen zodat deze het werk ondanks beperkingen goed kan verrichten. Daarnaast kent het UWV ook de zogenaamde no-risk polis. Dit is een polis die het UWV kan koppelen aan een werknemer die bijvoorbeeld (ooit) voor de WAO of WIA beoordeeld is. Je hoeft dit niet apart voor je werknemer aan te vragen. Op het moment dat je werknemer met een no-risk polis ziek wordt, moet je alleen die ziekmelding zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken, aan het UWV doorgeven. Vervolgens zul jij als werkgever een uitkering ontvangen van het UWV.

Zoals je hierboven leest, kunnen organisaties nog flink ondersteund worden. Je moet hier alleen wel van op de hoogte zijn. Je goed laten informeren en het nodige onderzoeken is daarin wel van belang.