Home Over ons Actueel Hoera, een baby!

Hoera, een baby!

Wat leuk, een werkneemster is in blijde verwachting! Dat is in de meeste gevallen vooral mooi nieuws. Maar wat nu als niet alles 'volgens het boekje' verloopt en de werkneemster wordt ziek ten gevolge van de zwangerschap?

Is dit eerder dan 6 weken vóór de uitgerekende datum? Dan komt de werkneemster in aanmerking voor een Ziektewetuitkering.

Is de werkneemster ziek in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende datum (flexibiliseringsperiode) én is zij nog niet met zwangerschapsverlof? Dan komt de werkneemster ook in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Wel worden de ziektedagen gedurende de flexibiliseringsperiode van de totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof (periode waarin de werkneemster in aanmerking komt voor een WAZO-uitkering) afgetrokken.

Is het in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende datum en is de werkneemster al met zwangerschapsverlof? Dan komt de werkneemster niet in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. De werkneemster heeft op dat moment al een WAZO-uitkering.

Als de werkneemster na haar bevallingsverlof nog steeds ziek is als gevolg van haar zwangerschap en/of bevalling, wordt de WAZO-uitkering vervangen voor een Ziektewetuitkering.

Zou de werkneemster langer dan 104 weken ziek blijven en uiteindelijk instromen in de WIA dan geldt er geen toerekening aan de werkgever. Wel is het UWV kritisch in het aantonen van causaal verband tussen de WIA-instroom en de zwangerschaps- en/of bevallingsgerelateerde klachten.