Home Over ons Actueel Investeren in WerkEnergiek® loont

Invest­eren in Werk­Energiek® loont

Bij Maatwerk Arbeidsadvies geloven we in de kracht van een gezonde en vitale werkplek. Een energieke werkomgeving heeft een positieve invloed op de prestaties van medewerkers en draagt bij aan het succes van een organisatie. In dit artikel geven wij een rekenvoorbeeld waarom gezondheid en vitaliteit op de werkplek van essentieel belang zijn en hoe het een positieve impact kan hebben op zowel medewerkers als werkgevers.

Stel je voor dat we kijken naar een fictief bedrijf genaamd HealthyCo, met 100 medewerkers. Het management van HealthyCo beseft het belang van de gezondheid, werkenergie en vitaliteit van hun medewerkers en besluit te investeren in het WerkEnergiek-pakket.

Kosten

HealthyCo heeft een budget van 60 euro per maand per medewerker toegewezen voor het WerkEnergiek pakket. Dit budget omvat de kosten van de arbodienstverlening, het inhuren van professionals, het organiseren van gezondheidsworkshops, het faciliteren van sportactiviteiten en het promoten van een gezonde werkomgeving. Dit is 60 euro * 100 medewerkers = 6.000 euro per maand voor de hele organisatie per jaar, wat neerkomt op 72.000 euro per jaar.

Daarnaast moeten medewerkers tijd vrijmaken om deel te nemen aan het programma. Gemiddeld besteden de medewerkers van HealthyCo ongeveer 8 uur per maand aan het programma. Met 100 medewerkers komt dit neer op een totaal van 800 uur per maand voor alle medewerkers. Als we ervan uitgaan dat het gemiddelde uurloon van een medewerker €30 is, betekent dit dat de indirecte kosten van gemiste uren ongeveer 800 uur * €30 = 24.000 euro per maand bedragen, oftewel 288.000 euro per jaar.

Opbrengsten

Het vitaliteitsprogramma van HealthyCo heeft verschillende positieve effecten die kunnen bijdragen aan de opbrengsten van het bedrijf.

  • Hogere productiviteit: Laten we aannemen dat het vitaliteitsprogramma de productiviteit van de medewerkers met 10% verbetert. Met een gemiddelde omzet per werknemer van €80.000 per jaar, zou deze verbeterde productiviteit HealthyCo een extra omzet van 100 medewerkers * €80.000 * 10% = €800.000 per jaar kunnen opleveren.
  • Verminderd verloop: Investeren in gezondheid en welzijn kan leiden tot hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, waardoor het verloop kan worden verminderd. Jaarlijks heeft HealthyCo te maken met 10% verloop. Laten we aannemen dat het huidige verloopkosten met 25% zal afnemen dankzij het vitaliteitsprogramma. Het gemiddelde kostenplaatje voor het vervangen van een medewerker bedraagt ongeveer €50.000. De huidige verloopkosten zijn: 10% van 100 x 50.000 = 500.000 per jaar. Een vermindering van 25% van 500.000 per jaar is een kostenbesparing van 125.000
  • Minder ziekteverzuim: Door het bevorderen van een gezonde levensstijl en het aanbieden van gezondheidsprogramma's kan het vitaliteitsprogramma leiden tot een vermindering van het ziekteverzuim. Het huidige ziekteverzuim percentage is 8%. Een zieke medewerker kost gemiddeld rond 300 euro per dag.  Laten we aannemen dat de kosten aan het ziekteverzuim met 25% zal afnemen, wegens minder kosten voor loondoorbetaling bij ziekte en vervangingskosten voor zieke werknemers. 100 medewerkers x 300 eur p/dag x 230 dagen = 6.900.000. 8% van 6.900.000 = 552.000. Een besparing van 25% van 552.000 = 138.000 

Totale kosten:

 Budget voor het vitaliteitsprogramma: €72.000 per jaar

 Indirecte kosten (gemiste uren): €288.000 per jaar

Totale opbrengsten: 

Verbeterde productiviteit: €800.000 per jaar

Verminderd verloop: €125.000 per jaar

Minder ziekteverzuim: €138.000 per jaar 

Return On Investment-berekening

ROI = (Totale opbrengsten - Totale kosten) / Totale kosten * 100%

In dit voorbeeld wordt de ROI als volgt berekend: ROI = (€1.063.000 - €360.000) / €360.000 * 100% = 195,28%

De berekening toont aan dat het vitaliteitsprogramma van HealthyCo een ROI van 195,28% heeft. Voor elke geïnvesteerde euro ontvangt het bedrijf €1,95 aan opbrengsten terug. Dit voorbeeld illustreert hoe een realistische investering in een vitaliteitsprogramma kan leiden tot een hogere ROI voor een bedrijf. Het benadrukt de potentiële kostenbesparingen en opbrengsten die voortvloeien uit een gezonde en vitale werkomgeving. Het onderstreept het belang van het investeren in de gezondheid en welzijn van medewerkers en toont aan dat het zowel financieel rendabel als voordelig is voor de medewerker zelf.

*let op: Dit is slechts een voorbeeld. De werkelijke kosten en opbrengsten zijn volledig afhankelijk van de soort organisatie, aantal medewerkers, tijdsinvestering etc.