Home Over ons Actueel Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Iedere medewerker doorloopt een bepaald pad binnen een organisatie: de employee journey. We moeten steeds langer doorwerken en de technologische ontwikkelingen staan niet stil. We werken niet meer veertig jaar voor dezelfde baas en wisselen vaker van baan. Het belang van een leven lang ontwikkelen wordt in deze tijd steeds duidelijker. Zowel de werkgever als werknemer hebben een belangrijke rol in deze trend.

Duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Over het algemeen wordt het omschreven als het beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Ook het vermogen van werkenden om relevant te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt, binnen buiten de organisatie hoort bij duurzaam inzetbaar werken. Het aanleveren van nieuwe kennis, vaardigheden en competenties is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Vitaal tot aan de streep

We werken steeds langer door. Voor het eerst was de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan hoger dan 65 jaar. Vitaal kunnen doorwerken blijft een actueel onderwerp.

Dit begint allereerst bij de werknemer: is de werknemer zich bewust van zijn leefstijl, de behoefte tot ontwikkeling en de werk-privé balans.

Voor organisaties loont het om over deze onderwerpen in gesprek te gaan met de werknemer. Inzicht in de privé situatie is belangrijk om te kunnen inschatten of de werknemer alles nog kan combineren. En daarnaast moet er vanuit de organisatie aandacht zijn voor de ontwikkeling van de werknemer. Train de leidinggevenden op deze vorm van gesprekken voeren. Het is belangrijk dat de leidinggevende ook tussen de regels door kan lezen en goed aanvoelt of er iets schuurt in de werk-privé situatie.

Succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid moet in de gehele employee journey actueel zijn. Immers, als iemand start bij een werkgever zijn de wensen voor loopbaan en leven anders dan als iemand bijna met pensioen gaat. En hoe eerder je met het bespreekbaar maken van duurzaam inzetbaar werken begint, hoe meer het ‘gewoon’ is om zaken aan te geven.

Als je de organisatie zo kunt inrichten dat er voor iedereen in de organisatie ruimte is om naar zijn of haar inzetbaarheid te kijken, zullen medewerkers ook kunnen groeien en groeit het werkgeluk.

Medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en zich verbonden voelen, zijn over het algemeen meer geneigd zich te blijven ontwikkelen. Goede gesprekken tussen de medewerkers en leidinggevenden zijn essentieel om een beter inzicht te krijgen in de behoefte en ontwikkelingen. Als je meer aandacht hebt voor elkaar kun je beter werken aan het vergroten van de inzetbaarheid. Zorg er als organisatie ook voor dat je maatwerk biedt. Iedereen is namelijk anders en dat vraagt om een andere behoefte. Biedt daarom zoveel verschillende interventies aan die passen bij dat wat de medewerker nodig heeft.

Hoe kun je duurzame inzetbaarheid implementeren in je organisatie?

1. Start met een 0-meting; hoe gaat het nu echt met het personeel? Besteedt aandacht aan de balans, de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer, de rol van de leidinggevenden en de privé situatie. Waar zitten de pijnpunten? Geef hier bedrijfsbreed aandacht aan en bepaal welke onderwerpen als eerste aandacht krijgen.

2. Coach leidinggevenden in het voeren van gesprekken; de leidinggevende is een luisterend oor en heeft een hele belangrijke signaalfunctie in het voorkomen van uitval

3. Ontwikkel je medewerkers; blijf stimuleren dat ze blijven groeien, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak

4. Stimuleer een gezonde leefstijl; gezonde en fitte medewerkers zijn over het algemeen gelukkiger en presteren beter

5. Blijf als organisatie in beweging; meet de tevredenheid regelmatig en geef aandacht aan de onderwerpen die spelen

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan eens contact met mij op. Maatwerk Arbeidsadvies kan jouw organisatie helpen met het implementeren van een beleid en vergroten van de inzetbaarheid van jouw medewerkers.