Home Over ons Actueel Maakt geld (werk)gelukkig?

Maakt geld (werk)­gelukkig?

Het zijn onrustige en turbulente tijden. We worden dagelijks geconfronteerd met gevolgen die ons allemaal direct of indirect raken.  

De stijging van de energiekosten, brandstof en boodschappen. Inmiddels merkt iedereen dat alles duurder is geworden. En niet alleen onze basisbehoeften, ook de leuke dingen waar we blij van worden en die ons helpen om gezond en fit te blijven worden duurder. Het raakt ons welzijn en geluk.

Voor werkgevers en werknemers temeer een uitdaging om financieel gezond te blijven, zowel bedrijfsmatig als privé. 

Nee, geld maakt niet werkgelukkig. Maar het hebben van geldzorgen heeft wel degelijk invloed op het werkgeluk en het vermogen om te werken (bron: Erasmus MC). Dat levert een verhoogd risico op uitval. Druk op financiële zorgen leidt bij 1 op de 6 medewerkers tot verzuim! (bron: NIB)

Gelukkig sta je als werkgever niet helemaal aan de zijlijn en kan jij je medewerker hierin ondersteunen.  

  

Wat kan ik doen als werkgever?  

Mensen praten niet gemakkelijk over hun financiële problemen. Om hierover met je werkgever te praten vraagt een hoge mate van wederzijds vertrouwen en respect. 

Het oppikken van signalen door de werkgever (direct leidinggevende), horen, zien en voelen is belangrijk. Sommige signalen zijn direct en duidelijk herkenbaar. Maar de subtiele signalen zijn niet direct herkenbaar en vragen echt om oprechte aandacht van de leidinggevende. Signalen die kunnen duiden op financiële problemen zijn:   

Directe signalen: 

 • Is er sprake van een loonbeslag? 

 • Vraagt medewerker om een voorschot van het salaris? 

 • Wil medewerker extra uren werken? 

Indirecte signalen: 

 • Concentratieproblemen 

 • Stressgevoelig (kort lontje) 

 • Veranderend gedrag t.o.v. leidinggevende of collega’s

 • Geen bijdrage aan cadeaus of uitjes 

 • Sociale distantie 

 • Ziekmelding(en)  

Hoe kan ik mijn medewerker ondersteunen? 

Het bespreken van financiële zorgen vraagt om moed. Er rust een groot taboe op dit onderwerp. Een medewerker zal niet snel de eerste stap zetten.  

Pik jij als leidinggevende signalen op die kunnen duiden op dit probleem? Ga een gesprek met de medewerker aan en stel vooral algemene vragen. Luister en toon begrip. Het is jouw uitdaging om de werknemer een luisterend oor te bieden, niet om een oplossing aan te dragen.  

Even wat tips: 

 • Creëer veiligheid. 

 • Ga er niet te snel vanuit dat de medewerker financiële problemen heeft, er kunnen andere factoren meespelen waardoor het werkgeluk minder is.  

 • Denk niet te snel en te veel in oplossingen. 

 • Oordeel niet! Veralgemeniseer en normaliseer de situatie (er zijn meer collega’s met geldzorgen, het is een algemeen maatschappelijk probleem, etc.) en toon begrip.  

 • Heeft de medewerker een hulpvraag? Zo ja, wat is deze en wat is hiervoor de juiste route? 

 • Neem het probleem niet over. Medewerker moet achter het stuur blijven en niet achter in de bus. Toets of er een hulpvraag is, dit kan heel praktische zijn (tijdelijke aanpassing rooster en of werktijden).   

 • Zorg voor een actuele en praktische 'toolbox' met handige tips voor de medewerker. 

Wat kan de organisatie doen? 

Financiële problemen van een medewerker kunnen invloed hebben op een groter deel van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat er een beleid is. Hoe gaan jullie als organisatie om met medewerkers die financiële zorgen hebben? Stel jezelf de volgende vragen: 

 • Wat is ons beleid en de procedure binnen ons bedrijf bij het aanvragen en toekennen van bijvoorbeeld een voorschot op salaris en/of vakantiegeld en (tijdelijke) uitbreiding van uren? 

 • Zijn er externe hulptroepen beschikbaar die de medewerker kan begeleiden en ondersteunen (Arbodienst, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk) 

 • Is deze informatie eenvoudig toegankelijk en beschikbaar voor de medewerker? 

Wat kan Maatwerk Arbeidsadvies hierin betekenen voor jou als werkgever? 

Je hoeft dit als organisatie of als leidinggevende niet alleen te doen. De medewerkers van Maatwerk kunnen jou hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld een gesprek met de medewerker over jouw vermoedens voor te bereiden. Daarnaast kunnen onze vertrouwenspersoon of coaches een luisterend oor aan de betreffende medewerker bieden en handvatten geven om het probleem aan te pakken.  

Samen kunnen we een toolbox voor de organisatie ontwikkelen met daarin handige tips en mogelijkheden voor zowel jou als werkgever en voor de werknemer.