Home Over ons Actueel Onze juridische successen in 2021

Onze juridische successen in 2021

Oh, what a year! 
 
Ons team ‘Bezwaar & Beroep’ heeft hard gewerkt dit jaar maar kon daardoor over het algemeen ook hard genieten van de resultaten. 

Zo hebben we in 2021 heel wat successen behaald in bezwaarprocedures bij het UWV. Uiteraard jammer dat cliënten bij het UWV pas gehoor vonden in een procedure op bezwaar. Maar positief om te merken dat het UWV ook dit jaar in staat was om op haar schreden terug te keren.

De meeste procedures werden gevoerd met als uiteindelijke doel een IVA-uitkering. Dat kon zowel een reguliere IVA-uitkering zijn als een vervroegde IVA-uitkering. Zowel werkgever als werknemer hebben baat bij de toekenning van een IVA-uitkering omdat het uitkeringspercentage bij dit type uitkering het hoogste is en de uitkering doorloopt tot de AOW-gerechtigde leeftijd zónder dat deze op de lasten van de werkgever drukt. 

Ook de rechtbank hebben we meerdere malen weten te overtuigen van ons gelijk. Bijvoorbeeld in een procedure waarin aan een werkgever een loonsanctie was opgelegd omdat deze onvoldoende aan de re-integratie zou hebben gedaan. De sanctie voelde extra zuur omdat de werkgever afgegaan was op het advies van de bedrijfsarts. Bestudering van het dossier leerde ons echter dat de handelswijze van de bedrijfsarts in de gegeven omstandigheden wel degelijk hout sneed en dat alles wat in de re-integratie zat, eruit gehaald was. Toen het UWV ons nul op het rekest gaf in de bezwaarprocedure, hebben we de zaak voorgelegd aan de rechtbank die gelukkig wél overtuigd was van ons gelijk. De werkgever ontving uiteindelijk het doorbetaalde jaarsalaris én een schadevergoeding van het UWV. 

Maar de kers op de taart vormde dit jaar toch wel de gewonnen procedures bij de Centrale Raad van Beroep. Zoals die ene waarin de verzekeringsarts van het UWV vol bleef houden dat werkneemster qua functionele mogelijkheden nog wel kon verbeteren terwijl de behandelend specialist zich op het standpunt stelde dat werkneemster uitbehandeld was. Wij waren overtuigd van ons gelijk en gaven ook na verloren procedures bij het UWV en de rechtbank niet op. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter in sociale zekerheidszaken en dus hebben wij het daaraan voorgelegd. Je kunt je wel voorstellen dat het gelijk aan je zijde krijgen van deze hoogste rechterlijke instantie voelt als een kroon op het werk. 

We kijken dan ook uit naar 2022 en hopen dan ook op juridisch vlak weer veel successen te behalen en het verschil te mogen maken voor zowel werkgevers als voor werknemers.