Home Over ons Actueel Wanneer is de RI&E volledig en wanneer is een verdiepende RI&E aan de orde?

Wanneer is de RI&E volledig en wanneer is een verdiepende RI&E aan de orde?

Deze week is het de week van de RI&E. Het doel is om ondernemers nog een keer extra te wijzen op het belang van een gezonde en veilige werkomgeving en de wettelijke verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen en deze actueel te houden. Covid-19 is bijvoorbeeld een verplicht onderdeel van de RI&E geworden en ook thuiswerken heeft extra aandacht nodig in de RI&E. De RI&E moet immers actueel en volledig zijn.

Maar wanneer is een RI&E volledig?

De vraag of er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt met “ja” beantwoorden is vaak niet voldoende. Want om welke stoffen gaat het? Wanneer vormen zij een risico? Welke werknemers kunnen er mee in aanmerking komen? Welke beschermingsmiddelen voldoen aan de eisen om er veilig mee om te kunnen gaan? Dit soort vragen kunnen aan bod komen in een verdiepende RI&E.

Hieronder een overzicht uit het arbobesluit wanneer een verdiepende RI&E of nadere RI&E verplichtingen nodig zijn:

 • Bij psychosociale arbeidsbelasting
 • Bij fysieke belasting
 • Bij beeldschermwerk
 • Bij gevaarlijke stoffen
 • Bij explosieve veiligheid
 • Bij biologische agentia
 • Bij fysische factoren (onder andere trillingen en lawaai)
 • Bij kunstmatige optische straling
 • Bij persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bij bijzondere groepen (onder andere jeugdigen en zwangeren)
 • Bij arbeids- en rusttijden

In veel gevallen moet de RI&E inclusief het plan van aanpak verplicht getoetst worden door een gecertificeerde arbodeskundige (vaak een veiligheidskundige of arbeidshygiënist) of een gecertificeerde arbodienst. Die zal bij de toetsing aangeven of een verdiepende RI&E noodzakelijk is.

Mocht binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld bij de preventiemedewerker) niet voldoende kennis aanwezig zijn, dan kunnen wij helpen bij de verdiepingsslag van de RI&E. Ook als de kennis er wel is, kan het raadzaam zijn om al in een vroeg stadium gebruik te maken van de diensten van onze arbodeskundigen.

Door samen te werken kun je geld en tijd besparen omdat je niet voor verrassingen komt te staan bij de daadwerkelijke toetsing. Naast de bedrijfsarts beschikken wij over een arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist en veiligheidskundige. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid. En uit onderzoek is gebleken dat elke euro die je investeert in veiligheid, op termijn het dubbele oplevert. Reden genoeg dus om hier actief mee aan de slag te gaan!