Home Over ons Actueel Wetswijzigingen binnen arbeidsrecht per 1 januari 2024

Wets­wijzigingen binnen arbeidsrecht per 1 januari 2024

De klok tikt langzaam richting het einde van 2023. Binnenkort toosten we op het aanbreken van een nieuw jaar. Goed om vóór dat glas champagne nog even op een rijtje te zetten welke wijzigingen 2024 op arbeidsrechtelijk vlak met zich meebrengt. In dit artikel staan we kort stil bij de meest in het oog springende wijzigingen, zodat je goed voorbereid en vol (werk)energie(k) het nieuwe jaar in kunt!

Hoewel het kabinet nu demissionair is, is een groot deel van de wetsvoorstellen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet-controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling van deze onderwerpen niet hoeft te wachten tot na het aantreden van het nieuwe kabinet. Het arbeidsmarktdossier van SZW zal dus verder worden behandeld en uitgewerkt. Wat betekent dat vooralsnog vanaf 1 januari a.s.?

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Vanaf 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon per uur worden vastgesteld. Werkgevers worden verplicht om werknemers minstens het wettelijke minimumuurloon te betalen. Tot op heden kon het uurloon variëren per sector, ongeacht of er 36, 38 of 40 uur per week werd gewerkt, wat resulteerde in een situatie waarin werknemers met een dienstverband van 40 uur de facto een lager uurloon hadden dan werknemers met een dienstverband van minder dan 40 uur. Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon wordt er één uniform minimumuurloon geïntroduceerd voor alle sectoren, wat zorgt voor meer transparantie en eerlijkheid.

Werkkostenregeling terug naar oorspronkelijke staat

In 2023 werd de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom tijdelijk verhoogd naar 3%. Deze tijdelijke verruiming wordt echter teruggedraaid vanaf 1 januari 2024, waarbij het gebruikelijke tarief van 1,92% opnieuw van toepassing is. Boven de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Zoals eerder aangekondigd, wordt het bedrag dat werkgevers belastingvrij aan werknemers mogen vergoeden voor zakelijke kilometers in 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer (ook van toepassing op woon-werkverkeer), tegenover € 0,21 in 2023. Indien de werkgever een hoger bedrag vergoedt, dient het excessieve deel als loon voor de werknemer te worden belast. De werkgever heeft ook de mogelijkheid om dit bedrag onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR als eindheffingsloon.

Thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen een onbelaste thuiswerkvergoeding verstrekken. Deze bedroeg € 2,15 per dag en zal naar verwachting in 2024 stijgen naar € 2,35 per dag. Het exacte bedrag van deze onbelaste vergoeding wordt pas in de loop van december 2023 bekendgemaakt.

Eenvoudigere verstrekking van OV-kaarten

Met het oog op het hybride werken wordt het voor werkgevers moeilijker om de zakelijkheid van de vergoeding of verstrekking van een OV-kaart aannemelijk te maken. Vanaf 2024 kan een OV-kaart altijd onbelast worden vergoed of verstrekt, onder de voorwaarde dat de werknemer deze kaart, zij het deels, voor zakelijke reizen (inclusief woon-werkverkeer) gebruikt. In dat geval is het niet langer nodig voor de werkgever om de privé- en zakelijke gebruikspatronen bij te houden om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling. De vrijstelling voor OV-kaarten wordt beschouwd als een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR).

Aftopping 30%-regeling voor expats vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 ondergaat de 30%-regeling voor expats verdere beperkingen. Deze regeling is van toepassing op specifieke groepen buitenlandse werknemers met waardevolle kennis en vaardigheden (expats), die gedurende vijf jaar na hun aankomst dertig procent van hun bruto-inkomen belastingvrij mogen ontvangen. Volgens het belastingplan wordt deze regeling niet langer van kracht voor salarissen boven de Balkenendenorm (2024: EUR 233.000).
Ook ligt er een voorstel tot verdere geleidelijke afname van het belastingvoordeel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Naast de hier genoemde, belangrijkste, wetswijzigingen per 1 januari 2024 staan in het nieuwe jaar nog meer veranderingen in arbeidsrechtland op stapel. Houd onze Socials in de gaten om up-to-date te blijven.

Voor nu wensen we jullie een fijne jaarwisseling en een bruisende start van 2024!