Home Over ons Actueel Winters weer en zijn juridische kantje

Winters weer en zijn juridische kantje

Brrrr...Het voelt écht als winter met de temperaturen deze week! Sommigen durven voorzichtig te dromen over sleetje rijden of het schaatsen van de Elfstedentocht. Maar de kou brengt ook arbeidsrechtelijke vragen met zich mee.

De meesten van jullie hebben weleens gehoord van de term 'vorstverlet' in de bouw. Maar hoe ga je er mee om als een werknemer door het winterse weer niet (op tijd) op het werk kan verschijnen? Moet het loon dan gewoon betaald worden?
Check sowieso eerst of de arbeidsovereenkomst of een toepasselijke cao hier iets over bepaalt. Is dat niet het geval dan gelden onderstaande uitgangspunten.
Het woon-werkverkeer is in principe de verantwoordelijkheid van de werknemer. Het uitgangspunt is dat te laat komen of niet komen wegens vervoersproblemen in de risicosfeer van de werknemer valt en de werkgever als gevolg daarvan niet verplicht is om het loon over die uren te betalen. 
Een uitzondering hierop wordt gevormd door een situatie waarin 'overmacht' kan worden aangenomen. Extremer weer, zeker als het van tevoren bekend was, brengt op zichzelf genomen nog geen overmacht met zich mee. Bepalend is of in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de werknemer verlangd kan worden dat deze (op tijd) naar het werk reist. Als het KNMI of de Rijksoverheid bijvoorbeeld Code Rood afgeeft kan van een werknemer over het algemeen niet verwacht worden dat deze naar het werk reist maar bij Code Geel over het algemeen weer wel.
Ook de begrippen 'goed werkgeverschap' en 'goed werknemerschap' spelen hierin een belangrijke rol. Als thuiswerken of een roosteraanpassing prima mogelijk is, zal een werkgever minder snel mogen verlangen dat een werknemer op het werk verschijnt dan in de gevallen waarin dit niet mogelijk is.
Zoals je ziet zal per situatie bekeken moeten worden of een werknemer recht heeft op loon als hij door winters weer niet (op tijd) op het werk kan verschijnen. Een gesprek tussen werkgever en werknemer is daarom altijd een goed idee. Zo kunnen alle omstandigheden meegenomen worden en kan samen naar een gepaste oplossing gezocht worden.