Project Description

Coaching

Naast het medische doel om zo snel mogelijk weer duurzaam te re-integreren in eigen of ander werk is er bij ziekteverzuim ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling vaak een behoefte. “Hoe kan ik mijn werk beter organiseren zodat de kans op terugval zo klein mogelijk is?”, “Wat moet ik doen voor een betere balans in werk en privé?” en “Hoe verwerk ik het verlies van mijn baan door mijn ziekte?”. Maar ook begeleiding in de sollicitatieprocedure als je niet meer kunt terugkeren in je eigen werk. Samen met de coach doorloop je dit proces waarbij de stappen van de Wet verbetering Poortwachter in acht worden genomen.

Hoe pakken wij dit aan?

Persoonlijke coaching

Wanneer je vastloopt in je werk en toe bent aan verandering of als je steeds weer tegen diezelfde vervelende situatie aanloopt, kan coaching helpend zijn. Samen met je coach ga je op zoek naar een manier waarop jij effectiever werkt en waardoor jij meer plezier en geluk ervaart. Daarbij staan we niet al te lang stil bij het verleden maar gaan we vooral toekomstgericht te werk. Een intensief maar kort traject waarin jij stap voor stap richting je doel gaat met af en toe een duwtje in de rug van je coach.

Teamcoaching

Het team bestaat uit allemaal professionals maar toch lijkt het niet goed te werken. De communicatie loopt niet soepel, er is veel ziekteverzuim en het nemen van besluiten levert steeds weer gedoe op. Teamcoaching kan dan de oplossing zijn.

Middels de methode van Deep Democracy gaat het team onder leiding van een facilitator aan de slag met het voeren van het goede gesprek, wordt de wijsheid van de minderheid meegenomen in de besluitvorming en is er ruimte om de conflicten die spelen op te lossen zonder dat het ruzie wordt. De nieuwe manier van communiceren zal dan op den duur in het DNA van het team komen, hetgeen een duurzame en effectieve samenwerking teweegbrengt en maakt dat teamleden met meer plezier werken.

Interesse in een coachingstraject voor jezelf of voor het hele team? Dat kan!