Zoeken

Analytisch vermogen essentieel in arbeidsdeskundig onderzoek.

Bijgewerkt: 24 jul 2020

Het tijdig inzetten van de arbeidsdeskundige ook!


Ik help werkgevers en werknemers bij vraagstukken over duurzame inzetbaarheid in (eigen) werk. Wat houdt dit precies in? Ik weeg de belasting in het werk (wat wordt er van iemand gevraagd) en de belastbaarheid van de werknemer (wat iemand kan). Mijn bevindingen verwerk ik in een rapport met een goed onderbouwde conclusie. Het doel hiervan is om verzuim te voorkomen, te verkorten of mensen duurzaam aan (nieuw) werk te helpen.


Hoe kom ik tot een conclusie of het werk passend is of niet?


Bij een arbeidsdeskundig onderzoek voer ik de volgende stappen uit:

  1. Het opvragen van een mogelijkhedenlijst of inzetbaarheidsprofiel. Deze wordt opgesteld door de bedrijfsarts en werknemer. Hierin worden de (on)mogelijkheden van de werknemer objectief vastgelegd. Dit betreft zowel fysieke (on)mogelijkheden als (on)mogelijkheden met betrekking tot het persoonlijk- en sociaal functioneren van de werknemer.

  2. Een gesprek met de werkgever of leidinggevende over de betreffende functie, medewerker en andere functies binnen de organisatie. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud van de functie. Wat kan werknemer wel of niet (meer). Wat is de belasting in het werk?

  3. Een gesprek met de werknemer over de eigen functie en de (on)mogelijkheden in (eigen) werk. Ook hier probeer ik objectieve informatie boven tafel te krijgen. Hoe lang ben je bezig met bepaalde werkzaamheden, waaruit bestaan die werkzaamheden, hoe worden ze uitgevoerd en wat lukt niet meer door de beperkingen.

  4. Afhankelijk van het bedrijf en de situatie wordt de werkplek in kaart gebracht of bekeken.

  5. Indien nodig worden aanvullende stukken opgevraagd, zoals bijvoorbeeld een loonstrook, functieprofiel, plan van aanpak, probleemanalyse, extra overleg met de bedrijfsarts of organogram.

  6. Het onderzoek wordt afgerond met een duidelijke rapportage.

Sommige situaties liggen voor de hand. Werknemers met een beperking op omgaan met patiënten en hulpbehoevenden, behoefte aan een voorspelbare werksituatie en beperkt in het omgaan met conflicten, kunnen vaak hun werk in de psychiatrie of jeugdhulpverlening niet of niet volledig meer uitvoeren. In de rapportage zal dan de nadruk liggen op ander werk binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld de administratieve functies en de mogelijkheden om passend werk te vinden buiten de eigen organisatie.

Andere situaties liggen minder voor de hand. Daarbij wordt de belastbaarheid weliswaar overschreden, maar bijvoorbeeld heel weinig, alleen in bepaalde taken, gedurende een bepaalde periode van de dag of week. Op dat moment moet je echt nader onderzoek doen om te achterhalen of het werk (duurzaam) passend is. Daarbij kijk ik ook of het werk met hulpmiddelen of aanpassingen in de functie beter passend gemaakt kan worden. Indien nodig onderzoek ik ook of er andere passende functies in de organisatie zijn.


Objectief in de gesprekken

Waar ik energie van krijg is het voeren van de gesprekken met werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen om een goed beeld van de situatie te kunnen vormen.

Vaak komt er tijdens deze gesprekken ook informatie boven tafel die niet relevant is voor het onderzoek, of die vanwege de privacy niet terug mag komen in de rapportage. Denk hierbij aan disfunctioneren, conflicten, privéomstandigheden, of het benoemen van de reden van arbeidsongeschiktheid. Daarbij is het van belang om de feiten objectief te beoordelen. Heeft dit te maken met ziekte of gebrek? Als het wel een belemmering is om het werk te hervatten maar niet terug te leiden is tot ziekte of gebrek dan moeten werkgever en/of werknemer naar een andere oplossing zoeken.

Vervolgens is het mijn taak om alle informatie te analyseren en een goede weging tussen belasting in de functie en belastbaarheid van de persoon te maken. De conclusie van mijn rapport is niet altijd wat een werkgever of werknemer wil horen. Dat is niet erg, maar juist daarom moet deze wel goed onderbouwd, objectief en gebaseerd op feiten zijn. Het is fijn als beide partijen zich gehoord voelen en zich kunnen herkennen in de rapportage. Daardoor ontstaat er meer begrip voor de conclusie.


Afweging tussen belasting en belastbaarheid

Een gedegen onderzoek en het goed onderbouwen van conclusies is belangrijk in mijn werk. Het schept duidelijkheid richting werkgever en werknemer over (mogelijke terugkeer in) de (eigen) functie. Bovendien is het een verplichting uit de Wet verbetering Poortwachter om een goede afweging tussen belasting in de functie en belastbaarheid van de persoon te maken. Het doel van de Wet verbetering Poortwachter is namelijk om iedereen die kan werken, zoveel als mogelijk te laten werken en te begeleiden naar passend werk.

Als de weging tussen belasting en belastbaarheid niet, niet goed of te laat gebeurt kan er door het UWV een loonsanctie opgelegd worden. Dit betekent dat de WIA-beoordeling uitgesteld wordt en dat de werkgever het loon ook na de 104 weken nog moet doorbetalen. Dit is iets wat werkgevers te allen tijde willen voorkomen. Ook voor werknemers is dit vaak vervelend, omdat er langer onzekerheid is over het percentage arbeidsongeschiktheid en daaruit voortvloeiend of er recht op een uitkering ontstaat.


Preventief of (ver) voor het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid inschakelen

Soms is al snel duidelijk dat terugkeer in het eigen werk niet meer lukt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een chauffeur die de rest van zijn leven medicijnen moet slikken die de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is dan niet nodig om met het arbeidsdeskundig onderzoek te wachten tot de 1e jaarsevaluatie. Sterker nog: het is dan verstandig om zo spoedig mogelijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden binnen het eigen bedrijf (bijvoorbeeld als planner of receptionist) of elders op de arbeidsmarkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit verderop in het traject reden zijn om een loonsanctie op te leggen. Het UWV kan als argument gebruiken dat er kansen op re-integratie zijn gemist.

Bij regelmatig, kortdurend verzuim kan ik als arbeidsdeskundige in kaart brengen welke factoren hierin een rol spelen. Dit kunnen medische of niet medische factoren zijn. Factoren die te maken hebben met het werk of de privésituatie. Kortom, er zijn twijfels over de duurzaamheid van de functie. Door deze factoren te benoemen, objectief te benaderen en bespreekbaar te maken, kan er gezocht worden naar een oplossing die voor beide partijen goed voelt. Als er medisch iets aan de hand is, is een goede weging tussen belasting en belastbaarheid daarbij essentieel.

Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen (bijvoorbeeld til- of sta hulpmiddelen) kan bepaalde activiteiten minder belastend maken voor werknemer. Dit kan ook door de functie inhoudelijk aan te passen en bepaalde taken uit de functie te halen. Door bovengenoemde maatregelen neemt de frequentie of de duur van het verzuim af, of kan een werknemer langer doorwerken in de eigen functie. Dit alles met als doel meer tevredenheid voor werkgever en werknemer.


Elke casus is anders

Wat ik leuk vind aan mijn werk? Dat is simpel! Elke casus is anders, omdat elk mens uniek is en anders omgaat met tegenslag of arbeidsongeschiktheid. Ook het ziektebeeld en verloop is bij iedereen anders. Combineer dit met ingewikkelde wetgeving, soms tegengestelde belangen, unieke werkgevers en je hebt een leuke en uitdagende functie. Daarnaast vind ik het leuk om mijn arbeidsdeskundige kennis in te zetten bij de Bezwaar- en Beroepszaken die mijn collega Sanne namens Maatwerk Arbeidsadvies voert.

En ook al schakelen werkgevers mij vaak in omdat het een verplichting vanuit de Wet verbetering Poortwachter is, ik ben ervan overtuigd dat ik ook op andere manieren, en dan zeker in preventieve zin, een toegevoegde waarde ben voor de organisatie. Het is voor iedereen fijner om aan de voorkant een passende oplossing te vinden dan je aan de regels te moeten houden op het moment dat het echt niet anders kan.

#arbeidsdeskundigonderzoekhashtag#arbeidsadvieshashtag#happypeoplehappyprofithashtag#wetverbeteringpoortwachterhashtag#verzuim #maatwerkarbeidsadvies

65 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim