Zoeken
  • Sanne van der Voet

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht bij arbeidsongeschiktheid

Ik ben geen pitbull in een toga. Ik vind de inhoud veel interessanter dan een eventueel toneelstuk er omheen. Dat je eerlijk kunt zijn over de kansen op succes in een bepaald dossier. Als ik bij het UWV of de rechtbank zit, vind ik ook echt dat ik een verhaal heb. Daarvoor duik ik vol in de wet- en regelgeving en in het grijze, niet definieerbare gebied. Want hoe je reageert op bepaalde aandoeningen en tot welke beperkingen dat leidt, verschilt per persoon. Het is een complexe puzzel die ik elke keer weer graag op individueel niveau oplos.

Wat maakt het zo complex?

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht rondom arbeidsongeschiktheid is complex. Niet alleen is de wetgeving zeer uitgebreid, dat wat er in de wet staat is behoorlijk ingewikkeld en het is continu aan verandering onderhevig. En dat wat niet in wetgeving, standaarden of protocollen is vastgelegd, betreft een grijs, niet definieerbaar gebied.

Dit maakt het voor mij juist interessant. Dat je je door de wetteksten heen moet worstelen alsof je een ingewikkelde, wiskundige puzzel oplost. En dit dan op de juiste wijze aan je klant kunnen vertalen; dat vind ik mooi. Ik hoor regelmatig van collega juristen dat zij zaken op dit rechtsgebied graag uitbesteden omdat ze het niet ‘sexy’ vinden. Maar ik vind dit leuk. Ik baan mij een weg in het complexe geheel van alle regels en verwijzingen zodat ik mensen kan helpen.

Soms schuilt het succes van een zaak in het aanvechten van de motivatie of het gebrek hieraan. Het UWV is verplicht om te motiveren waarom ze tot een bepaalde beslissing gekomen is. Een besluit zonder deugdelijke motivering is lastig te verkroppen voor betrokkenen. Als het hieraan schort is het eerste punt vaak snel gemaakt. Maar vervolgens moet vaak ook medisch of arbeidsdeskundig onderbouwd worden waarom het UWV niet juist heeft besloten.

Het lastige is dat bepaalde medische aandoeningen moeilijk te objectiveren zijn. Klachten en beperkingen verschillen per persoon. Het UWV kan wel stellen dat een werknemer theoretisch bezien nog bepaalde arbeidsmogelijkheden heeft maar als de praktijk anders uitwijst, wordt het toch een ingewikkeld verhaal. Je komt in een grijs gebied waarin een conclusie trekken lastig is. Dan duik ik in standaarden en protocollen en zoek ik de ruimte in het grijze gebied zodat ik de praktijk aan kan laten sluiten op de theorie.

Mensen reageren allemaal anders op bepaalde aandoeningen

De ziekte van Lyme is bijvoorbeeld een ziekte waarbij het voor artsen lastig is om de diagnose te stellen. En als de diagnose al gesteld is, is het lastig om aan te geven in welke mate dit aanleiding geeft tot beperkingen. Strikte richtlijnen die gebaseerd zijn op gefundeerd wetenschappelijk onderzoek zijn er niet. Als wij zien dat een werknemer heel ziek is dan willen we er alles aan doen om deze te geven waar hij recht op heeft. Je hebt echter ook met een systeem te maken dat logischerwijs eist dat klachten medisch kunnen worden geobjectiveerd.

Bovendien kan ieder mens weer anders reageren op bepaalde aandoeningen. Ik kan wel zien of geloven dat een werknemer iets echt niet meer kan, maar hoe onderbouw of bewijs ik dat richting het UWV? Daarvoor ga ik onder andere in gesprek met bedrijfsartsen, onafhankelijke medische specialisten, behandelaars en de werknemers zelf. Het lastige daarvan is dat behandelaars niets mogen vinden van de arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemer. Ze zijn er voor de behandeling van de (ziekte van de) patiënt. En zo hoort het natuurlijk ook. De bedrijfsarts is weer geschoold in het inschatten van de arbeidsmogelijkheden binnen het arbeidsrecht. En het primaat voor het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden binnen de socialeverzekeringswetgeving ligt weer bij de verzekeringsarts. Zo is het systeem en dat betekent veel schakelen tussen verschillende disciplines. Extra veel uitdaging in het leggen van de puzzel.

Een menselijk stukje recht

Het medische stuk binnen arbeidsongeschiktheid vind ik interessant. Het maakt het persoonlijker. Ieder dossier is anders. Daar waar het mag en kan verdiep ik mij ook in de medische kant van het dossier en denk ik met de specialisten op dat gebied mee.

Arbeidsongeschiktheid is voor zowel de werknemer als werkgever vervelend. Ik kan er voor beiden zijn. Het mooiste is natuurlijk om daar waar mogelijk samen te streven naar een win-winsituatie waarmee alle partijen tevreden zijn.

Samenwerken vanuit vertrouwen

Een dossier mag best ingewikkeld zijn. Extra bevredigend als ik er toch uitkom door te puzzelen, als ik aan een zaak mee kan werken vanuit mijn stukje expertise. Ik vind het fijn als een klant hierin meedenkt. Dat je samen ergens voor gaat. Dat eigen dossiers, stukken en ideeën worden aangedragen. Hoe meer informatie en stukken, hoe sneller ik de puzzel heb opgelost voor zowel de werkgever als de werknemer. Als we goed samenwerken en mijn klant vertrouwen heeft in mijn expertise, staan we extra sterk in iets wat al zo complex is.


#arbeid#arbeidsongeschiktheid#juridisch#UWV#sociaalzekerheidsrecht#arbeidsrecht#werkgeluk#happypeoplehappyprofit


3 keer bekeken0 reacties
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim