Zoeken

Een verandering is niet te managen. De weg er naartoe draaglijker maken wel.


De coronacrisis zet de wereld op zijn kop. In deze roerige tijden waar onzekerheid over gezondheid en bestaansrecht van ondernemingen de boventoon voeren, geeft deze crisis ook mooie nieuwe inzichten in het omgaan met veranderingen en het aanpassingsvermogen van de mens. Want die zijn er ineens en zorgt zelfs voor een gevoel van saamhorigheid. Mijn tips aan leidinggevenden voor een succesvolle verandering of koerswijziging.

Veranderen in tijden van crisis ineens mogelijk

Binnen een week moesten mensen zo veel als mogelijk vanuit huis werken, de kinderen thuisonderwijs geven, sociale contacten vermijden en bleek er ruimte voor vernieuwing en efficiënter werken.

De vraag naar online videobellen groeide enorm. Ook bij Maatwerk Arbeidsadvies hebben we het nut van Microsoft Teams ontdekt en gebruiken we deze tool om elkaar van korte updates te voorzien en toch het gewone werk door te laten gaan. Daarnaast geeft het ons ook de mogelijkheid om via deze online tools nieuwe diensten aan te bieden zoals een webinar.

Interessant vind ik vooral dat er in tijden van crisis wél de mogelijkheden tot aanpassing ontstaan. Waar medewerkers of directeuren eerst huiverig waren om thuis te (laten) werken, ‘want hoe weet ik dan of hij wel werkt’, zie je nu een enorme verschuiving alsof we het altijd al zo deden. Het geven van vertrouwen en zien dat de medewerker met alle beste intenties zich wil inzetten voor het bedrijf, creëert een gevoel van saamhorigheid in tijden van crisis.

Willen, kunnen of moeten

De veranderbereidheid van een medewerker worden bepaald door:

De uitkomsten die de medewerker verwacht van het veranderproces (het willen veranderen)

De druk of steun van collega’s om aan het veranderproces bij te dragen (moeten veranderen)

De hoeveelheid ervaren controle over het veranderproces (kunnen veranderen)

Tijdens deze coronacrisis merk je dat mensen mee veranderen, omdat er strikte regels en druk vanuit de overheid worden opgelegd. We moeten dus wel. En door handhaving wordt zelfs controle uitgeoefend op het veranderproces.

Management bepaalt niet alleen verandering, iedereen in de organisatie moet zijn steentje hieraan bijdragen!

Vaak wordt in organisaties top-down nieuw beleid opgelegd en van de medewerkers verlangd om zich te houden aan deze nieuwe koers. De manier waarop het management met veranderingen omgaat en hoe groot hun aanpassingsvermogen is, maakt of kraakt de voorgestelde koerswijziging.

Nu iedereen heeft laten zien wel te kunnen veranderen als het echt moet, geeft dit ook ruimte voor een verfrissende blik naar hoe normaliter met veranderingen in een organisatie worden omgegaan. Het management bepaalt niet alleen maar (de mate van) de verandering. Zij moeten hun medewerkers serieuzer nemen en uitgaan van een positieve intrinsieke drive. Medewerkers kunnen meer dan zij denken en iedereen kan bijdragen aan verandering.

Mijn tips aan leidinggevenden voor een succesvolle verandering of koerswijziging:

1. Stel jezelf de vraag of je bereid bent mee te gaan in deze verandering en met name wat de drijfveren hiervoor zijn. 2. Verplaats je in je team. Verschillende mensen hebben verschillende drijfveren: wat beweegt hen en hoe kun je de verandering het beste communiceren? 3. Communiceer tussentijds aan je team waar je mee bezig bent om draagvlak te creëren, zonder in details te treden. 4. Geef ruimte om mee te denken. Dit kan een Ondernemingsraad of verschillende medewerkers uit het bedrijf zijn. Neem waardevolle inzichten mee in het bijstellen van de verandering. 5. Creëer een gevoel van urgentie. Mensen veranderen liever als de voordelen en kansen van de verandering helder zijn. 6. Beloon het gewenste gedrag en stel de veranderingen tussentijds bij.

Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij dit hebt ervaren en wat jouw tips zijn!

#maatwerk #arbeidsadvies #verandering #aanpassingsvermogen #urgentie #leiderschap

27 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim