Zoeken
  • Sanne van der Voet

Op tijd en goed samenwerken voorkomt een hoop gedoe

Heb je als werkgever te maken met complex of langdurig verzuim? Liggen er loonsancties op de loer of bewegen werknemers niet mee? Zorg dat je een stevig team om je heen bouwt van specialisten om je hierin te begeleiden. Laat ze goed samenwerken voor maximaal resultaat. Zoals de arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts voor een goede onderbouwing van de arbeidsmogelijkheden of de bedrijfsarts met de jurist voor de juiste dossieropbouw richting het UWV.

Loonsancties; bezwaar en/of bekorten

Het UWV legt een loonsanctie op als zij vindt dat een werkgever tekort is geschoten in de re-integratie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat het UWV meent dat de werkgever passende arbeid beschikbaar had maar die ten onrechte niet heeft aangeboden. Of omdat de verzekeringsarts een andere mening is toegedaan dan de bedrijfsarts en vindt dat de werknemer tot veel meer/andere arbeid in staat was. Maar ook als een Spoor 2-traject te laat is ingezet of een werkgever niet streng genoeg is geweest voor een werknemer die met de pet naar de re-integratie gooit. De werkgever krijgt dan ‘straf’ en moet de werknemer maximaal een jaar lang doorbetalen (loonsanctie).

Het liefst helpen wij klanten om een loonsanctie te voorkomen. Door tijdens de re-integratie met de klant mee te kijken en de juiste specialist in te zetten waar dat nodig is. Is het kwaad al geschied dan helpen wij de klant om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Zo gaan we regelmatig in bezwaar tegen een loonsanctie en eisen we dat het UWV de sanctie er met terugwerkende kracht afhaalt. Of we verzoeken het UWV om de loonsanctie te bekorten door te onderbouwen dat inmiddels wel aan alle re-integratieverplichtingen is voldaan. Ook in de ‘reparatie-fase’ is het samenspel tussen de verschillende specialisten van essentieel belang. De jurist om de lijnen uit te zetten en de voorzetten te geven, de medische en arbeidsdeskundige specialisten om de voorzetten erin te koppen.

Bedrijfsarts versus verzekeringsarts

Werkgevers leunen op de expertise van een bedrijfsarts maar als je eenmaal door de WIA-poort komt, heeft de verzekeringsarts het laatste woord. En die kan een hele andere kijk op de belastbaarheid van een werknemer hebben. Als de verzekeringsarts vindt dat de bedrijfsarts er een potje van heeft gemaakt, is de werkgever verantwoordelijk en moet die daarvoor boeten in de vorm van een loonsanctie. De werkgever komt dan bij ons om te repareren wat er niet klopt. En dat is zonde.

Wij zitten liever in een veel eerder stadium bij partijen aan tafel om complexe cassussen te begeleiden en schade te voorkomen.

Als je als werkgever twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts kun je bijvoorbeeld een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. Dat zorgt voor een back-up die later van pas kan komen. Onze rol is daarin belangrijk. Wij adviseren liever in strategische stappen dan dat we achteraf repareren.

Zo kwam een klant bij ons in verband met een op handen zijnde bedrijfssluiting. Een van de werknemers was al enige tijd ziek en werd begeleid door een arbodienst. In de aanpak van deze re-integratie was wat mij betreft te weinig oog voor de specifieke situatie waardoor re-integratiekansen werden gemist. Soms moet je outside the box denken: waar bereiken we het meest mee en waar zetten we op in? De arbodienst liet ten onrechte spoor 2 links liggen. Als je zeker weet dat niet structureel gere-integreerd kan worden bij de eigen werkgever (omdat de werkgever de deuren op korte termijn zal sluiten) is het juist van belang om ook de mogelijkheden bij andere werkgevers te onderzoeken. Het doel van re-integreren is om mensen maximaal aan het werk te houden/krijgen. Daarbij moet je soms geijkte patronen doorbreken.

Advies over advies

Een bedrijfsarts, verzuimbegeleider of arbeidsdeskundige vaart soms in schriftelijke zin een koers die niet optimaal is. En dat is logisch, want zij zijn niet juridisch onderlegd en beseffen niet altijd hoe nauw hetgeen op papier gezet wordt, luistert.

Vooral in de complexe casussen adviseer ik daarom om altijd te gaan voor een integraal advies vanuit verschillende specialismen. Samenwerken leidt tot de perfecte onderbouwing richting het UWV.

Ik snap dat het voor een werkgever een hele stap is om advies te vragen over het advies van de bedrijfsarts, verzuimbegeleider of arbeidsdeskundige. Maar vaak hebben werkgevers geen idee van de mogelijkheden die er zijn of wat ze laten liggen. Neem daarom altijd contact met ons op als je twijfels hebt rondom een situatie of als je het gevoel hebt dat je niet verder komt. Er bovenop zitten kan echt veel geld schelen.


9 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim