Zoeken

Roze is de voorspellende kleur van verzuim

Het belang van inzicht en aandacht


Verzuim heeft altijd een negatieve lading. Het is duur, zorgt voor veel papierwerk, je hebt geen grip op de medewerker en er is sprake van productieverlies. Een logische gedachte, maar vaak zijn deze zaken te voorkomen door aandacht voor de medewerker. En door verzuim in kaart te brengen en direct op te acteren. Houd je daarom bezig met roze verzuim: een belangrijker voorspeller voor uitval of vertrek. De leidinggevende speelt een cruciale rol in het voorkomen én beheersbaar maken van verzuim en HR moet hierin ondersteunen en adviseren.

Soorten (arbeids)verzuim

Laten we starten met verschillende soorten verzuim. We maken veelal onderscheid tussen wit, grijs en zwart verzuim. Bij wit is ziek gewoon echt ziek. Het is medisch objectiveerbaar en de medewerker kan daardoor niet werken. Grijs is twijfelachtig. Je kent het vast: een ouder die zich ziekmeldt als zijn of haar kind ziek is. En zwart verzuim is simpelweg fraude. Je meldt je ziek terwijl je dat helemaal niet bent. Je hebt absoluut geen zin of moet maandag bijkomen van een weekend losgaan. Vaak zitten mensen dan niet op hun plek, anders zouden zij anders met hun werk omgaan. In dat geval moet je altijd het gesprek aangaan om erachter te komen wat er speelt.


Maar breng jij ook het roze verzuim in kaart? Roze verzuim is namelijk een belangrijke voorspeller voor uitval of vertrek. Want bij roze verzuim zijn medewerkers wel aanwezig op de werkvloer, maar presteren zij niet (meer) optimaal. Hierbinnen kan je onderscheid maken tussen:


· Workaholics. Medewerkers die eager zijn en alles willen doen. Ze werken vaak over, kunnen geen nee zeggen en vinden delegeren lastig. Burn-out ligt op de loer.

· Medewerkers die ziek zijn en toch gaan werken. Ze zijn een beetje ziekig of verkouden. Eigenlijk net niet fit en gemotiveerd genoeg om er wat van te maken. Productieverlies is het gevolg.


Investeren in het beheersbaar maken van verzuim loont

Als een werknemer (langdurig) ziek is, is de werkgever verplicht om de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid het salaris door te betalen. Een uitzondering geldt voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De MKB Servicedesk heeft uitgerekend dat de gemiddelde kosten voor verzuim per dag 410 euro bedragen, inclusief arbokosten en vervangen. Het loont dus om verzuim inzichtelijk te maken en te voorspellen.


Rol van leidinggevende

De leidinggevende speelt een cruciale rol in het voorkomen van (alle soorten van) verzuim. Er zijn diverse factoren die langdurig verzuim voorspellen. De relatie met de leidinggevende staat veelal met stip op nummer een.


Al eerder gaf ik aan dat investeren in de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker ontzettend belangrijk is. Niet alleen ter voorkoming van verzuim, ook om medewerkers de aandacht te geven die zij verdienen. Leidinggevenden moeten een veilige sfeer creëren waarin medewerkers het gesprek durven aan te gaan. Als een medewerker zich al uit door aan te geven dat de werkdruk te hoog is, als er zaken spelen in het team of als er iets speelt in de privésfeer, neem dit altijd serieus.

Hoe kan je verzuim voorspellen?

Het is de taak van de leidinggevenden om haar medewerkers te observeren en gedrag te herkennen. Door regelmatig gesprekken te voeren kun je bepaalde patronen zien. Daarnaast bouw je zo aan een vertrouwensband waardoor medewerkers eerder geneigd zijn zich bij je te uiten. Een-op-een gesprekken zijn belangrijk. En voeg daar teamgesprekken aan toe. Laat het team weten dat alles besproken kan worden en dat je ook als team op elkaar moet letten. Het gaat erom dat mensen durven uitspreken dat het even te veel is of dat ze niet op hun plekken zitten. Dan kun je daarover een open en constructief gesprek voeren.

Waar kun je als leidinggevende op letten?

· Als mensen zich vaker dan voorheen ziek melden.

· Als mensen zich negatiever uiten en wat meer zeuren.

· Als ze niets onder controle hebben.

· Als ze minder dan voorheen presteren.

· Als je ze ziet afhaken op werk en in meetings.

· Of juist als ze ineens ook ‘s avonds of in het weekend werken.

· Als ze zo druk zijn dat ze zelfs geen tijd hebben voor overdracht.

Als je dat merkt, ga dan direct het gesprek gaan.

Niet alleen motiveren. Juist ook afremmen.

Het gaat er niet altijd alleen om dat je jouw team motiveert het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Het gaat ook om rust creëren en oprechte aandacht hebben voor elkaar. Om mensen aan te geven dat ze ook wel even wat rustiger aan mogen doen. Daar moet je als leidinggevende wel tijd voor nemen en je moet bereikbaar en benaderbaar zijn. Als je zelf alleen maar druk bent en dit ook continu aangeeft, sta je niet voor ze open en komen ze niet snel bij je.

Rol van HR

En wie is er dan voor de leidinggevende? Ook HR heeft een belangrijke rol in verzuim. Zij moet ervoor zorgen dat leidinggevenden weten wat zij moeten doen om verzuim te voorkomen door ze hierin te trainen, adviseren, begeleiden en hiervan bewust te maken.


Mijn tips voor de HR-afdeling:

· Geef leidinggevenden in de organisatie inzicht in het verzuim.

· Leer van elkaar: laat leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan over hun aanpak in (preventie van) verzuim.

· Zorg dat HR ondersteunend is in het proces: verzorg het papierwerk en bespreek dit als adviseur met de leidinggevende en bewaak het proces.

· Investeer in een HRM-systeem waarin het ziekteverzuimproces is opgenomen. Door digitale ondersteuning wordt het voor iedereen ook gemakkelijker het proces te bewaken.

· Train de leidinggevenden, zowel in communicatieve vaardigheden als in preventie van verzuim.

· Zet duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda.


Preventie ligt nooit op het bordje van een persoon. Het is een verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Verdiep je samen in roze verzuim om uitval of vertrek te voorspellen en voorkomen.


#roze #verzuim #rozeverzuim #leidinggeven #hr #maatwerk #arbeidsadvies #duurzameinzetbaarheid #burnout #preventie

671 keer bekeken0 reacties
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim