Zoeken
  • Tamara Boot

Wat heb jij nodig om mee te gaan?

Omgaan met spanningen in een team


Waarom communiceren mensen zoals ze doen? Wat maakt dat mensen een bepaalde houding aannemen of reactie geven? Ik vind dit ontzettend interessant. Ik geloof erin dat we allemaal lief zijn geboren en er niet opzettelijk op uit zijn om de ander dwars te zitten. Wat gaat er mis, vooral op de werkvloer, en hoe kunnen we daarmee omgaan?


Naast arbeidsmediations houd ik me bezig met coaching, zowel voor het individu als in teams. Coaching heeft over het algemeen een heel positieve insteek. Mensen willen verder, ze willen groeien. Zelf en met elkaar. En soms lukt dat niet. De spanning in een team is voelbaar, besluiten worden niet genomen en het verzuim is hoog. Teams waar gedoe is, daar duik ik graag in. Samen op zoek naar manieren om daar uit te komen en weer met veel werkplezier door te kunnen.


Fan van Deep Democracy

Deep Democracy is een van de tools die ik gebruik om teams te helpen. Het is na de afschaffing van de Apartheid in Zuid-Afrika ontstaan. Ik geloof erg in deze methodiek en filosofie en haar uitgangspunten:

· Niemand heeft het monopolie op de waarheid.Je eigen waarheid is niet dé waarheid. Sta ervoor open de afwijkende mening te horen.

· We gaan in gesprek om onze (werk)relatie te verbeteren. Wat gezegd wordt kan soms raken, maar het is nooit de bedoeling een ander te kwetsen.

· Iedereen is bereid over zichzelf te leren.Vraag jezelf steeds af wat datgene dat gezegd wordt voor jou betekent en wat je daarmee realiseert over jezelf.


Ik vind het belangrijk dat er echt goede gesprekken gevoerd worden waarin conflict niet wordt vermeden. Deep Democracy werkt daarin uitstekend.


De wijsheid van de minderheid

Gedoe komt meestal voort uit het feit dat mensen zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld als beslissingen autocratisch worden genomen en teamleden daarin niet worden meegenomen. Het makkelijkst is dat uit te leggen aan de hand van een gezinssituatie.

Stel… je wil met het gezin een uitje plannen in de vakantie. Het hele gezin wil naar de dierentuin op een kind na. Als je dat toch doorzet, gaat het kind mokken, lang doen over aankleden, wil nog even naar de wc en probeert alles te dwarsbomen. Het resultaat? Geen leuke dag samen.

De oplossing zit er niet zozeer in dat het kind zijn zin moet krijgen. Want net als in een democratie geldt; de meeste stemmen gelden. Bij Deep Democracy zit het hem in de wijsheid van de minderheid. Zeg tegen het kind: “De meeste stemmen gelden, maar wat heb jij nodig om wel mee te gaan en het leuk te vinden?” Het kind krijgt het gevoel wat te mogen inbrengen. Misschien wil hij liever met vrienden spelen. Dan is het besluit: “We gaan naar de dierentuin en zorgen dat we om drie uur thuis zijn zodat jij ook nog kan spelen met vrienden.” Zo’n dag uit is meteen een stuk gezelliger omdat iedereen zich gehoord voelt.

Dit voorbeeld is makkelijk te vertalen naar een werksituatie. Als er tijdens een teammeeting een besluit wordt meegedeeld, wat gebeurt er dan vaak? Tijdens de pauze rent iedereen naar de koffieautomaat en daar begint het roddelen. Er ontstaat een onderstroom die het besluit ondermijnt. Dit had eenvoudig voorkomen kunnen worden door te vragen: “Wat heb jij nodig om met dit besluit in te stemmen?”, zodat je dat aan je besluit kan toevoegen. Niet om de ‘dwarsliggers’ te manipuleren zonder al te veel morren het besluit te volgen. Maar vanuit de overtuiging dat krachtige besluiten juist ontstaan als we de aanwezige diversiteit aan kennis, talent en ervaring combineren. Zo benut je alle wijsheid uit de groep met als gevolg een besluit dat door iedereen gedragen wordt en blije teamleden.


Kissing over the edge

Als het keer op keer niet lukt een besluit met de groep te nemen, dan is er vaak meer aan de hand. Er spelen zaken onder de waterlijn, er wordt niet gezegd wat gezegd moet worden. De sfeer wordt ongemakkelijk, mensen gaan aan hun haar zitten of willen even naar het toilet. Het team balanceert op het randje. We weten allemaal waar het om draait, maar er is niemand die het probleem durft te benoemen.

Dit gedrag los je niet op door iemand voor het blok te zetten of het team te vragen zomaar in het diepe te springen. Dat doe je door ‘kissing over the edge’, ofwel het team over de rand te zoenen. Door het edge-gedrag te benoemen. Zeg wat je ziet gebeuren zonder daar een oordeel aan te hangen. Men kan dan zelf beslissen of hij wel of niet de sprong waagt. Doet men dat wel, dan is het een stuk duidelijker en kunnen er stappen worden gezet. Want als het spannend wordt, hebben mensen de neiging onduidelijker te worden in hun communicatie. Uit beleefdheid zeggen we ongeveer wat we bedoelen maar wat we echt willen zeggen, zeggen we niet. Soms is het beter om alle beleefdheid eraf te halen en dat dingen echt raken. Conflicten zijn essentieel en onvermijdelijk voor een organisatie. Dat brengt groei en ontwikkeling. Dus dat conflict kan maar beter snel boven water gehaald worden.


Over vrijmoedig spreken en openhartig luisteren

De roddel bij de koffieautomaat. Voor je het weet praat iedereen erover en heeft iedereen een mening die is gebaseerd op aannames met als gevolg gedoe, onveiligheid en ziekteverzuim. Zeg wat er gezegd moet worden, dat is de remedie. Doe dat vrijmoedig. Wees vrij om te zeggen wat je te zeggen hebt, en als het niet veilig genoeg is, wees dan moedig het toch te doen. Maar luister ook openhartig. De ander zijn mening kan misschien loodrecht op die van jou staan, maar kunnen elkaar wel versterken.


Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt.


Wat heb jij nodig om mee te gaan?

DE vraag die veel oplost, zowel thuis als op kantoor.25 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
MW_LOGO_STAAND.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim