Diensten

Kunnen we je helpen?

Image-empty-state.png

HR-Advies op maat

Wij wensen je gelukkig personeel toe! Onze HR-professionals ondersteunen werkgevers en werknemers op het gebied van HR-gerelateerde zaken, gewoon omdat wij blij worden van mensen!

Image-empty-state.png

Arbeidsadvies op maat

Alle partijen die een rol spelen in het verzuimproces doen hun best maar toch leidt dit niet tot een optimaal re-integratieresultaat. Over het algemeen is deze situatie meer regel dan uitzondering.

Image-empty-state.png

Arbeidsjuridisch advies

Hoeveel moet een zieke werknemer betaald krijgen? Loopt de arbeidsovereenkomst automatisch af na 104 weken ziekte? Ben je het niet eens met een beslissing die het UWV genomen heeft?

Image-empty-state.png

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht om een aantal stappen te doorlopen om te komen tot duurzame werkhervatting van een (deels) arbeidsongeschikte medewerker.

Image-empty-state.png

Begeleiding kort en lang verzuim

Helaas is iedereen weleens ziek. En in sommige gevallen duurt dit langer dan gemiddeld. Wanneer dit het geval is, krijgen werkgever en werknemer gezamenlijk te maken met de ‘Wet verbetering poortwachter’.

Image-empty-state.png

Mediation

Wanneer er op de werkvloer een conflict heerst, kan dit invloed hebben op de hele bedrijfsvoering. Vaak komen partijen er samen niet meer uit en lijkt het probleem onoplosbaar.

Image-empty-state.png

Coaching

Naast het medische doel om zo snel mogelijk weer duurzaam te re-integreren in eigen of ander werk is er bij ziekteverzuim ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling vaak een behoefte. 

Image-empty-state.png

Spoor 2 begeleiding

Een van onze diensten is de begeleiding van het Spoor 2 traject. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die zowel de opdrachtgever als de werknemer optimaal bedient en waarmee we kunnen stellen dat wij daarmee aan alle eisen die de Wet verbetering Poortwachter aan de werkgever stelt, voldoen.

Image-empty-state.png

RI&E

De Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. De RI&E is de basis voor het arbobeleid waarin preventie centraal staat. Wij geloven niet in het afvinken van vragenlijsten gewoon omdat het moet. Wij houden van een persoonlijke aanpak en kijken mee naar de behoefte en de vraag achter de vraag.

Image-empty-state.png

Stress en Burnout preventie

Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie bekend is met wat stress is en wat de gevolgen en effecten daarvan zijn

Image-empty-state.png

Haalbaarheids onderzoek

Lorem ipsum

Image-empty-state.png

Outplacement

Bij outplacement begeleiden wij de medewerker die om welke reden dan ook afscheid neemt van de organisatie

Image-empty-state.png

Loopbaan Assesment

Lorem ipsum

Image-empty-state.png

Individuele Stress en Burnout coaching

Stress- en burn-outcoaching is een intensieve vorm van coaching dat gericht is op spoedig en verantwoord terugkeren in eigen werk of naar een andere levensinvulling

Image-empty-state.png

Bezwaar en beroep bij beslissingen UWV

Lorem ipsum

MW_LOGO_10jaar_Wit_WEB.png

Wasbeekerlaan 24 | 2171 AE Sassenheim

Postbus 208 | 2170 AE Sassenheim