oktober 25, 2016

Re-integratie in het tweede spoor

Als een medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft een aantal stappen voor, waarmee u en uw medewerker het spoor 2-traject doorlopen. Doet u dit niet, dan kunt u of uw werknemer een sanctie door het UWV opgelegd krijgen.

Met de begeleiding van Maatwerk Arbeidsadvies weet u zeker dat alle procedures goed worden doorlopen, met als doel dat uw medewerker weer een mooie arbeidstoekomst tegemoet gaat.

Als wij uw medewerker begeleiden binnen een tweede spoor-traject, krijgt hij of zij een persoonlijke coach en casemanager. De casemanager bewaakt het gehele proces en houdt in de gaten dat er op tijd aan alle re-integratieverplichtingen wordt voldaan. De coach verzorgt de individuele coaching en bekijkt per fase van het traject wat uw medewerker nodig heeft.

Intensieve, persoonlijke begeleiding en op maat gekozen assessments zijn onderdeel van het traject. We bieden ondersteuning bij het solliciteren en gaan, samen met uw medewerker, actief op zoek naar passend werk. Is er extra deskundigheid nodig tijdens het traject, dan putten wij uit ons vaste team van ervaren arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, mediators, maatschappelijk werkers, budgetcoaches en juridisch adviseurs.