oktober 25, 2016

Ondersteuning bij ziekteverzuim

Helaas komt het voor dat uw werknemers niet altijd gezond zijn. Door ziekte of andere oorzaken kunnen zij uitvallen, in sommige gevallen zelfs langdurig. De verplichtingen waaraan vanuit de Wet verbetering poortwachter door u en uw werknemer moet worden voldaan, zijn vaak complex en niet altijd duidelijk en beginnen vaak al in de eerste week na de ziekmelding.

Maatwerk Arbeidsadvies kan u ondersteunen door op het juiste moment de juiste interventie te doen en u advies te geven wanneer dat nodig is.

Wij werken hierin samen met experts zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen met als doel een duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.